“Дулааны цахилгаан станц-III” ТӨХК-ийн захирал Л.Эрхбаатар