Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн байж болзошгүй нэр бүхий зургаан албан тушаалтныг мөрдөн шалгана

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 48 албан тушаалтны Хувийн Ашиг Сонирхлын болон Хөрөнгө, Орлогын Мэдүүлгийг/ХАСХОМ/ шалгажээ.

Шалгалтаар өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн орлогыг худал мэдүүлсэн, улмаар гэр бүлийн гишүүдийн өмчлөлд байгаа орон сууц, авто тээврийн хэрэгсэл, газрыг худалдан авсан эх үүсвэр нь үндэслэлгүй буюу өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хууль ёсны орлогоор бий болсон гэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй зөрчил илэрсэн байна.

Мөн нийтийн албан тушаалтны цалин, хөлсний орлогоосоо давсан үл хөдлөх хөрөнгө шинээр нэмэгдсэн, улмаар хамаарал бүхий этгээдийн нэр дээр үл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авсан буюу “үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн” гэх үндэслэлээр нэр бүхий зургаан албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг нарийвчлан Мөрдөн шалгахаар болжээ.


Холбоотой мэдээ

© 2024 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. gereg.mn