Жилийн хугацаанд иргэдийн зээлийн өрийн үлдэгдэл 3.8 их наяд төгрөгөөр өсчээ

2024-01-19
Мөнгөний нийлүүлэлт 2023 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 37.6 их наяд төгрөг болж, өмнөх оноос 7.9 их наяд төгрөгөөр буюу 26.8 хувь өссөн гэдгийг Үндэсний Статистикийн Хороо(ҮСХ)-ноос мэдээллээ.

Уг өсөлтөд төгрөгийн харилцах 40.5 хувь, төгрөгийн хадгаламж 4.5 их наяд төгрөг буюу 36 хувь өссөн нь нөлөөлжээ. Төгрөгийн хадгаламжийн 17.1 их наяд төгрөг буюу 83.8 хувь нь иргэдийнх, 16.2 хувь нь аж ахуйн нэгжийнх байна.

Харин зээлийн өрийн үлдэгдэл 2023 оны эцэст 27.4 их наяд төгрөг болж, өмнөх жилээсээ 23 хувиар буюу 5.1 их наяд төгрөгөөр өсжээ. Ингэж өсөхөд иргэдийн зээлийн өрийн үлдэгдэл 3.8 их наядаар буюу 32.4 хувиар нэмэгдсэн нь голлон нөлөөллөө.
Тэгвэл хувийн байгууллагын зээл 1.3 их наяд буюу 13 хувиар өссөн байна.

Өнгөрсөн оны эцсээр

  • хэвийн зээлийн үлдэгдэл 24.1 их наяд,
  • анхаарал хандуулах зээлийн үлдэгдэл 144 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж, 1.3 их наяд төгрөг,
  • чанаргүй зээлийн үлдэгдэл өмнөх жилээсээ 0.6 хувиар өсөж, хоёр их наяд төгрөг болжээ.

Холбоотой мэдээ