“Эрдэнэс Монгол” ХХК уг асуудлыг хүлээн авч, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн ТУЗ-д хүргүүлсэн ба эцсийн шийдвэрийг тус компанийн Төлөөлөн Удирдах зөвлөл гаргах аж. Бортээгийн уурхайд МТАС түншлэл нь ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулж эхлээгүй гэнэ.