Ахмадын тэтгэвэр 58-232 мянган төгрөгөөр НЭМЭГДЭНЭ

2023-06-06

Ирэх долдугаар сарын 1-нээс эхлэн цалин, тэтгэврийг нэмэхээр МАН-ын бүлгийн хурлаар дэмжсэн.  Долдугаар сард эхлээд хамгийн бага шатлалын цалин авдаг буюу соёл, спорт, нийтлэг үйлчилгээний ангиллын төрийн албан хаагчдын цалинг нэмнэ. Аравдугаар сард бусад төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэх юм.

Тэтгэвэр дараах байдлаар нэмэгдэнэ.

Бүрэн тэтгэвэр авдаг бол:

Хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр авдаг бол:

Холбоотой мэдээ