ИНЕГ хүүхдийн төрсөн өдөр болон өвдсөн үед нь эцэг эхэд нь цалинтай чөлөө олгодог боллоо

2023-05-31

ИНЕГ-аас хүүхдийнх нь төрсөн өдрөөр болон хүүхдээ өвдсөн үед эцэг эхэд нь цалинтай чөлөө олгохоор болжээ.

Холбоотой мэдээ