Д.Мөнх-Эрдэнэ: СӨХ-ны төлбөрийг оршин суугчид өөрсдөө тогтоодог болно

2023-04-11

Нийслэлийн Сууц Өмчлөгчдийн Холбоо (СӨХ)-г зохион байгуулалтад оруулж, хариуцлагатай болгох хуулийн төслийг боловсруулах Ажлын хэсгийн талаар Нийслэлийн Засаг даргын Ахлах зөвлөх Д.Мөнх-Эрдэнэ мэдээлэл өгөв.

Уг хуулийг шинэчилснээр:

  • Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах,
  • Хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох,
  • Нийтийн зориулалттай орон сууцны ашиглалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах,
  • Орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалт, засвар үйлчилгээтэй холбоотой харилцааг зохицуулах,
  • Оршин суугч, иргэд, СӨХ-ны харилцан уялдааг хангах,
  • СӨХ-дын эрх зүйн байдлыг тодорхой, ойлгомжтой болгох, тэдгээрт хуулийн этгээдийн эрх олгож, хууль, эрх зүй, эдийн засаг, санхүүгийн харилцаанд оршин суугчдынхаа эрх ашгийн хамгаалан оролцох боломжийг бүрдүүлэх,
  • Нийслэл, дүүргийн удирдлагаас хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр СӨХ-дын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах, хяналт тавих эрх зүйн орчин бүрдэнэ.

Үүнээс гадна иргэдийг хариуцлагатай болгох, дундын өмчлөл, орчны газраа нийтийн эрх ашгийн төлөө тохижуулах, ашиглахад оршин суугчдыг хэрхэн оролцуулах, СӨХ-ны мөнгийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд ямар үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой гэх мэтчилэн зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгана.

СӨХ-ны төлбөрийг тухайн оршин суугчид өөрсдөө хэлэлцэн тохиролцож, тогтооно. Харин СӨХ-ны төлбөрийн доод хэмжээг тус хуулиар тогтооно гэлээ.

Холбоотой мэдээ