Хямралын үед Биткойныг хэрхэн арилжаалах вэ?

2023-03-23

Дижитал валют байгуулагдсан цагаасаа хойш маш тогтворгүй санхүүгийн хэрэгсэл гэж тодорхойлсон байна. Энэ нь зөвхөн үнэмлэхүй төвлөрлийг сааруулах төдийгүй эрэлт болон бусад холбогдох хүчин зүйлсийн арилжааны зохицуулалттай холбоотой юм. Энэ нь ерөнхийдөө урьдчилан биткойныг арилжаалах үйл явц нь өндөр эрсдэлтэй байх боломжийг нэгэн зэрэг өндөр ашиг олох боломжийг олгодог. Өмнөх жил нь олон хүний хувьд маш их стресстэй байсан тул эхлээд бизнес төвийн үнэ цэний түүхэн дээд хэмжээ 67 мянган долларт хүрч, дараа нь 15 мянган доллар хүртэл маш хурдан буурсан байна. Ийм нөхцөл байдлыг харгалзан хөрөнгө оруулагчид, худалдаачид ийм санхүүгийн хэрэгслээр үйл ажиллагаагаа цаашид үргэлжлүүлэх талаар санаа зовж байгаа нь нэлээд логик бөгөөд байгалийн юм. Үймээн самууныг багасгахын тулд нөхцөл байдлыг ерөнхийд нь чадварлаг дүн шинжилгээ хийж, цаашдын үйл явдлыг хөгжүүлэх боломжит хувилбаруудыг харгалзан үзэх шаардлагатай байна.

Мэргэжилтнүүд энэ жилийн хувьд юуг таамаглаж байна вэ?

Криптовалютын зах зээл дээр өнөөдөр байгаа бүх хөрөнгийн үнэ цэний спираль хэлбэртэй хөгжил маш тодорхой харагдаж байна. Хамгийн том капиталжуулалт бүхий хамгийн тогтвортой криптовалют болох биткойн нь үл хамаарах зүйл биш юм. Хоер дахин бууруулах зарчмаар урт хугацааны тогтмол бууралт, үнийн динамик өсөлт бий болдог. Хэрэв бид криптовалютын зах зээлийг дэлхийн санхүүгийн системд нэвтрүүлэх мөчөөс эхлэн өгөгдлийг авч үзвэл BTC-ийн хамгийн бага үнийн оргил цэгүүдийг тэмдэглэж, дараа нь хэд хэдэн түүхэн дээд түвшинг тэмдэглэж болно.
Хоер дахин буурах хууль дээр тулгуурлан хугацаа бүрийн онолын хугацааг харгалзан үзэх нь зүйтэй. Бууралт 2 жил хүртэл үргэлжилж болох бөгөөд үүний дараа 1-2 жил илүү өндөр өсөх болно. Ийм анхны нөхцөлд энэ жил BTS-ийн үнэ цэнэ улам бүр буурна гэж найдаж болно, учир нь бууралтын 80-90%-ийн “ёроол” нь түүхэн хэмжээнд хараахан хүрээгүй байна. Ийм мэдээлэл дээр үндэслэн, түр зуур бусад активуудад хөрөнгө оруулж, харин үлдсэн ямар хэсгийг нь криптовалютанд зарцуулахыг шийдэх нь зүйтэй юм. Хэрэв арилжааг богино хугацаанд хийх үүднээс арилжааны хүрээнд хийж байгаа бол АНУ-ын Холбооны Нөөцийн хувь хэмжээ, улс төрийн тавцанд шинэ тоглогчид гарч ирэх, зах зээлийн халимын зан байдал, янз бүрийн муж дахь цэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой нөхцөл байдал зэрэг холбогдох хүчин зүйлийг үнэлэх, дүн шинжилгээ хийх нь илүү болгоомжтой байх болно.

Биткойны түүхэн дэх дээд үнэ — юуг онцлох хэрэгтэй вэ?

Тухайн жилийн цаашдын бууралттай холбоотой урьдчилсан мэдээ батлагдсан тохиолдолд биткойны үнийн дараагийн түүхэн дээд хэмжээ ямар байж болохыг таамаглах бүх шалтгаан бий. Тиймээс им Дрейпер жилд BTS-ийн өртөг нь 250,000 доллартой тэнцэх болно гэсэн урьдчилсан мэдээг өгдөг. 15,000 долларын өнөөгийн үнэ цэнийг харгалзан ихэнх хөрөнгө оруулагчид ийм хэтийн төлөвийн бодит байдалд ноцтой эргэлзэж байна.
Алистер Милн, Карол Александр нар өнөөдрийг хүртэл урьдчилсан мэдээ нь жинхэнэ нөхцөл байдалд маш ойрхон байсан бөгөөд энэ оны эцэс гэхэд эсвэл ирэх оны эхээр өртөг нь 45-50 мянган долларт хүрнэ гэж таамаглаж байна. Эдгээр таамаглалууд нь бусад бүх мэдээллийг шинэчлэхдээ илүү бодитой харагдаж, криптовалютын зах зээлд нэлээд идэвхтэй байгаа хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгөө бүрэн алдах айдсыг бууруулдаг.

Юуг мартаж болохгүй вэ?

Цаашдын үйл ажиллагаанд зориулж хуримтлагдсан хөрөнгөө хуваарилахдаа криптовалютын үнэ цэнд маш хурдан нөлөөлж болох дагалдах хүчин зүйлийг үл тоомсорлохгүй байх нь чухал юм. Жишээлбэл, төвлөрсөн бус хяналтын мөч нь нэг талаас илүү олон шинэ хөрөнгө оруулагчид, худалдаачдыг татдаг. Нөгөөтээгүүр, криптовалютыг төлбөр, санхүүгийн хэрэгслийн албан есны хэрэгсэл гэж дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрснөөр үнэ цэний тогтвортой байдлыг хангаж чадна. Энэ үйл явц эхэлсэн байна, гэхдээ энэ нь маш удаан хөдөлж байна — өнөөдөр зөвхөн 4 оронд дижитал мөнгө бол улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн төлбөрийн албан есны хэрэгсэл юм.
Зах зээлийн халимын үйл ажиллагааг үнэлэхдээ хувь хүний ашгийн хүчин зүйлийг харгалзан үзэх нь үргэлж чухал байдаг. Энэ нь үнэн зөв их хэмжээний биткойны талаарх овоолго, эсвэл худалдан авах, нэгэн зэрэг янз бүрийн хэвлэл мэдээллийн эх үүсвэрээс шаардлагатай мэдээллийг их хэмжээгээр хүлээн авч, дагах шаардлагагүй юм. Зах зээлийн Халимуудын аль нэгээр дижитал мөнгө зарах нь криптовалютаас аль болох хурдан салах шалтгаан биш юм. Энэ байдал нь халимд л ашиг олох зорилгоор зохиомлоор бий болсон байж болох учраас, бага хэмжээний жирийн хөрөнгө оруулагчдад нөлөөгүй юм. Мөн энэ нь үргэлж хуурмаг ашиг хөөж хуримтлагдсан хөрөнгийн бүрэн алдагдлыг хасах ийм худалдааны стратегийг сонгох, эрсдэл төрөлжүүлэх тухай санаж үнэ цэнтэй юм.

Холбоотой мэдээ