“Зөвлөлдөж шийдье” санал асуулгын эхний шат өнөөдөр улс даяар эхэллээ

2023-01-26
Улс орны нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг иргэдийн тусламжтайгаар тодорхойлж, шийдвэрлэх арга замыг олох “Зөвлөлдөж шийдье” санал асуулгын эхний шат улс даяар өнөөдөр эхлэв.
Эхний шатны санал асуулга нэгдүгээр сарын 26-наас хоёрдугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх аж. Ингэхдээ Үндэсний Статистикийн Хорооноос тусгайлан бэлтгэсэн 77 ажилтан сонгогдсон хүн бүрээс нүүр тулсан ярилцлагын аргаар мэдээлэл цуглуулахаар болжээ.

Санал асуулгад оролцох 1,570 иргэнийг 2020 онд болсон УИХ-ын, аймаг, нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын сонгуульд саналаа өгсөн сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас түүврийн аргаар тодруулсан байна.

Зөвлөлдөх санал асуулга хоёр үе шаттай.

  • Эхний шатанд иргэдэд санал асуулгын сэдвээр урьдчилсан мэдлэг, мэдээлэл өгөхгүйгээр асуулгын хуудсаар саналыг нь авахаар болжээ.
  • Хоёрдугаар шатны мэдээлэл цуглуулалтыг хоёрдугаар сарын 13-14-нд зөвлөлдөх уулзалт хэлбэрээр зохион байгуулна. Ингэхдээ нэгдүгээр шатанд оролцсон иргэдийн 50-иас доошгүй хувийг тохиолдлын зарчмаар сонгох юм байна.

Эх сурвалж: УИХ-ын хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс

Холбоотой мэдээ