Зээлийн Батлан Даалтын сан “Ажлын байрыг дэмжих зээл”-д 300 хүртэлх саяын батлан даалт гарган ажиллаж байна

2021-04-19

Зээлийн Батлан Даалтын сан нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш 784 зээлдэгчдэд 113.8 тэрбум төгрөгийн батлан дээлтийг гаргажээ. Ажлын байрыг дэмжих зээлийн хүрээнд 22 зээлдэгчийн хүсэлтэд 2.5 тэрбум төгрөгийн зээлд батлан даалт гаргахаар болсон байна. ААН-үүдийн хувьд Ажлын байрыг дэмжих зээлийн 60 хүртэлх хувьд нь батлан даалт гаргах боломжтой юм.

Холбоотой мэдээ