Монгол Улсын 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг баталлаа

2022-11-11

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар өнөөдөр Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж батлахтай холбогдуулан хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг баталж эхлээд байна. Нийт 120 гаруй хуулийн төслийг батална. Одоогоор дараах хуулийн төслүүдийг эцэслэн батлав.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2024-2025 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, тогтоолын төслүүд,

Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийн төсөл,

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл,

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл,

Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Гаалийн албан татварыг хөнгөлөх тухай хуулийн төсөл,

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл,

Засгийн газар дахь хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оурулах тухай хуулийн төсөл.

Холбоотой мэдээ