Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой тогтолцооны өөрчлөлтийн талаар хувийн хэвшлийнхэнд танилцууллаа

2022-10-21

Төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн хүрээнд:
–       Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
–       Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай
–       Зөвшөөрлийн тухай
–       Гүйцэтгэх засаглал дахь хяналт шалгалтын тухай зэрэг 4 хуулийн шинэчлэлийн ач холбогдлыг танилцууллаа.
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу төрийн давхардсан хяналт шалгалтыг бууруулж иргэн, аж ахуйн нэгжид ирэх дарамтыг багасгах нь Засгийн газрын гол бодлого гэдгийг ЗГХЭГ-ын дарга онцоллоо.
Энэ хүрээнд МХЕГ-ыг татан буулгаж, чиг үүргийг нь салбар яамд руу шилжүүлж байгаа нь яамд бодлогоо боловсруулж, амьдралд хэрхэн хэрэгжиж байгааг үнэлж, дүгнэх, улмаар сайжруулах боломж нэмэгдэх юм. Өнөөдрийн байдлаар МХЕГ-ын 26 чиглэл бүхий хяналт шалгалтын 13-ыг нь төрийн бусад байгууллага давхардуулан хийж байна. Энэ нь иргэн, аж ахуй нэгжид хүндрэл учруулдгийг тус хуулиудын зохицуулалтаар өөрчилнө.
МХЕГ-ын дарга Б.Баасандорж “Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нэгдсэн тогтолцоо, удирдлагаар явж ирсэн нь салбарын шинэ техник технологи, өөчлөлтүүдийг мэдэрч хөгжих боломжийг хязгаарлах сөрөг үр дагаврыг бий болгосон. Улмаар хяналт тавьж чадахгүй нөхцөлд хүрч байгаа тул салбар яамд руу шилжүүлж, бодлогоороо дамжуулан орчин үетэйгээ зохицон ажиллах шаардлагыг хангахаар байна” гэж үзэж буйгаа илэрхийллээ.
Түүнчлэн өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад 6525 стандарт батлагдсан байдаг ба Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоолоор 644 бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд холбогдох стандартыг заавал мөрдөхөөр шийдвэрлэсэн байдаг. Гэвч хүнсний бүтээгдэхүүнийг авч үзэхэд дотоодын 10 хувь, импортын 5 хувь, үйлчилгээний 70 хувьд стандартын баталгаажуулалтыг хийж байна.
Энэ нь дэлхийн бусад улс оронтой харьцуулахад тун бага, шаардлагатай стандартуудыг мөрдөн ажиллаж чадахгүй байгааг харуулж байгаа юм. Тиймээс Монгол Улсын Ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу Шадар сайдаар ахлуулсан Ажлын хэсэг стандартчиллыг олон улсын жишигт хүргэх ажлыг хийж эхэлсэн. Тус эрх зүйн шинэтгэл явагдсанаар иргэний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх хангагдаж, аж ахуй нэгжийн аливаа ажил, үйлчилгээнд нь тавигдах стандарт сайжирна гэдгийг ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан тодотгов.


Мөн Зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 онд УИХ баталсан. Тус шинэчилсэн найруулгаар ААН-д олгох зөвшөөрлийг дур зоргоор бий болгох, хуульд заагаагүй нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, зөвшөөрөл олгох хугацаа, үе шатыг нэмэгдүүлэх зэргээр төрийн байгууллага хууль, тогтоомж, дүрэм, журмаар үе шат, хүнд суртал бий болгодог байдлыг өөрчилнө гэж ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан хувийн хэвшлийн төлөөлөлд танилцууллаа.
Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн 2023 оны Төсвийн тухай хуулийн төсөлд Засгийн газрын дотоод хяналт шалгалтын агентлаг байгуулах тухай хуулийн төсөл багтсан. Уг хуулийн төсөл батлагдснаар олон нийт, аж ахуй нэгжүүдийн хамгийн их шүүмжилдэг төрийн албаны хүнд суртал, чирэгдлийг арилгаж, үр дүнтэй, цомхон, чадварлаг төрийн албыг бий болгох боломж бүрдэнэ гэдгийг ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан онцоллоо.
Бизнес эрхлэгчдийн зүгээс төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулж, хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд тавьж буй шаардлагуудыг хурдан хугацаанд хүлээн авч, шийдвэрлэх хэрэгтэйг хэлэлцүүлгийн үеэр илэрхийллээ. ЗГХЭГ-ын дарга “Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх эрх зүйн шинэтгэлийг явуулснаар ААН-д тулгардаг төрийн дарамт, давхардсан хяналт шалгалт буурч, төр хариуцлага үүрдэг, хувийн хэвшилтэйгээ өрсөлддөггүй, данхайсан бүтэцгүй болох ажлыг үе шаттай хийнэ” гэв.

Холбоотой мэдээ