Төв аймагт түүх, соёлын дурсгалт газрын тооллого үргэлжилж байна

2022-10-05

Холбоотой мэдээ