Оргосон хоригдлыг баривчилжээ

2022-09-02

Сэлэнгэ аймаг дахь хорих дугаар ангиас наймдугаар сарын 29-ний өдөр оргосон Б.Баянбаатарыг шуурхай илрүүлэн, баривчилжээ.

Түүнийг Сэлэнгэ аймгийн Нурамт гэх газраас илрүүлэн, баривчилжээ.

Холбоотой мэдээ