Нэгдүгээр ангийн элсэлт, баталгаажуулалтыг наймдугаар сарын 29-ний 12:00 цаг хүртэл сунгалаа

2022-08-25
Нэгдүгээр ангийн элсэлтийг баталгаажуулж амжаагүй эцэг эх, асран хамгаалагчид 2022.08.29-ний өдрийн 12:00 цаг хүртэл бүртгүүлэх боломжтой боллоо.
Өнөөдрийн 15:00 цагийн байдлаар 72,170 хүүхэд бүртгүүлэх боломжтойгоос 39,045 хүүхдийн бүртгэл албажсан байна.
Түр түдгэлзүүлсэн төлөвт байгаа хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчид сургуулийн элсэлтийн комисстой биечлэн уулзаж, мэдээллээ баталгаажуулна уу.

Холбоотой мэдээ