Энэ сард хүүхдийн мөнгө, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох ХУВААРЬ

2022-08-04
Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийг наймдугаар сард олгох хуваарийг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас танилцуулж байна.

Холбоотой мэдээ