Хүний үүслийн ул мөрийг хадгалсан Баянлигийн Цагаан агуйн орчмыг тохижуулжээ

2022-07-18
Баянхонгор аймгийн Аялал жуулчлалын онцлог бүтээгдэхүүн үзмэр, түүх соёлын хосгүй дурсгалт газар болох Баянлиг сумын Цагаан агуйг БОАЖЯамны дэмжлэгээр Соёлын өвийг хамгаалах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор тухайн түүх соёлын дурсгалыг хамгаалж Аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулах, тухайн бүс нутгийг сурталчлах төсөлт ажлыг “Шинэ санаа” ХХК хэрэгжүүллээ.

Холбоотой мэдээ