АИ-92 бензиний 36, дизель түлшний 24 хоногийн нөөцтэй байна

2022-07-18

АМГТГ-аас мэдээлснээр, улсын хэмжээнд 2022 оны долдугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар дунджаар А-80 автобензиний 51 хоног, АИ-92 автобензиний 36 хоног, АИ-95 автобензиний 39 хоног, дизель түлшний 24 хоног, ТС-1 онгоцны түлшний 15 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл нөөцтэй байна.

Монгол Улсад 2022 оны нэгдүгээр сараас долдугаар сарын 8-ны хугацаанд нийт 946.3 мянган тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсны 872.3 мянган тонн шатахуун ажээ.

Үүнээс А-80 автобензин 19.7 мянган тонн, Аи-92 автобензин 314.8 мянган тонн, Аи-96/98 автобензин 15.3 мянган тонн, ДТ 472.9 мянган тонн, ШШТ 20.6 мянган тонн, ТС-1 онгоцны түлш 28.7 мянган тонн тус тус импортолсон байна.

Холбоотой мэдээ