Өнөөдөр Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр тохиож байна

2022-06-17
Өнөөдөр Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр тохиож байна.
Үржил шимт газар цөл болон хувирахыг цөлжилт гэнэ. Манай улсын нийт газар нутгийн 77,4 хувь нь их бага хэмжээгээр цөлжилтөнд өртсөн гэсэн судалгаа гарсан. Цөл биш байгаа газар цөлжихийг цөлжилт гэж нэрлэнэ. Мод тарих нь цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх хамгийн шалгарсан арга юм. Цөлжилттөй газар мод, ургамал тарьснаар цөлжилтийн хурдыг эрс сааруулдаг байна.
БИЧЛЭГ:

Холбоотой мэдээ