Bloomberg: Оросын хийгүй Европ гүн хямралд орно

2022-05-01

Оросоос байгалийн хийн нийлүүлэлтгүй бол Европт инфляци нэмэгдэж, гүн хямралд орно хэмээн “Bloomberg”-ийн тоймч Рэйчел Морисон бичжээ.

Европын нийт цахилгаан эрчим хүчний тавны нэг нь Оросын хийнээс хамааралтай бөгөөд бага зэргийн тасалдал нь тив даяар хурдан тархаж болзошгүй гэж зохиогч тэмдэглэжээ.

Морисон JPMorgan Chase & Co-ийн шинжээч Ших Чатурведигийн санал бодлыг иш татсан бөгөөд Европ дахь хийн балансыг бүрэн сүйрүүлэхийн тулд нийлүүлэлтийн нэг тасалдал хангалттай юм. Үүний зэрэгцээ Wood Mackenzie зөвлөх компанийн үзэж байгаагаар бүс нутагт нийлүүлэлтээ бүрэн зогсоосноор аж үйлдвэрийн эрэлт 10 хувиар буурах болно.

Зохиогч Европын эдийн засаг найдваргүй байдалд байгааг тэмдэглэжээ.

“Евро бүсийн эдийн засгийн өсөлт эхний улиралд хүлээгдэж байснаас 0.2%-иар удааширсан нь Италийн эдийн засгийн уналт, Францын зогсонги байдал, Испанийн өсөлт сул байгааг харуулж байна. Герман эдийн засгийн уналтаас арай ядан зайлсхийсэн” гэж Морисон бичжээ.

Зохиогч мөн Capital Economics-ийн түүхий эдийн шинжээч Эдвард Гарднерийн аргументуудыг иш татсан байна. Түүний бодлоор шатахууны үнэ өндөр байгаа нь Евро бүсийн инфляцийн эрсдэлийг нэмэгдүүлнэ, энэ онд аль хэдийн 7 хувьд хүрсэн улам өсөх болно гэж таамаглаж байна.

Холбоотой мэдээ