Америкийн ардчиллын загвар төгс биш гэж Хятадын ГХЯ-наас мэдэгдлээ

2021-12-06

Ардчиллын Америкийн загвар төгс төгөлдөр биш ч АНУ нийгэм, улс төрийн бүтцийн хувьд өөрийгөө “үлгэр жишээ” гэж зөрүүдлэн ярьдаг гэж БНХАУ-ын ГХЯ-наас мэдэгдлээ. Ийм шалтаг дор Вашингтон тусгаар тогтносон улс орнуудын дотоод хэрэгт идэвхтэй оролцож, улмаар мөргөлдөөн, тогтворгүй байдлыг өдөөж байна. Энэхүү дүгнэлтийг БНХАУ-ын Гадаад хэргийн яамнаас бэлтгэсэн Америк дахь ардчиллын талаарх тайланд тусгасан байна.

Түүхийн хувьд АНУ-д ардчиллын хөгжил дэвшилттэй алхам байсан. Үүний ачаар АНУ-ын иргэд тодорхой давуу талтай болж, улс орноо удирдахад илүү чухал үүрэг гүйцэтгэх боломжтой болсон гэж илтгэлийн зохиогчид тэмдэглэжээ.

Гэвч сүүлийн үед Америкийн ардчилал доройтох зам руугаа орсон. Өмнө нь АНУ-д бий болсон систем хүчгүй болсон тул Америкт одоо байгаа тогтолцооны үр нөлөө, тогтвортой байдалд эргэлзээ төрүүлэх болсон. Мөнгө, улс төрийн зөрчилдөөн, нийгмийн хуваагдал, арьсны өнгө, материаллаг тэгш бус байдал – энэ бүхэн АНУ-ын хувьд ноцтой сорилт болсон гэж Бээжин үзэж байна.

Холбоотой мэдээ