Путин Карелийн зарим хэсгийг Алс Хойд бүс нутагт шилжүүлэх тухай Ельциний зарлигийг цуцалжээ

2021-11-17

ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир Путин 2022 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн Карелийн зарим нутаг дэвсгэрийг Алс Хойд бүс нутагт хуваарилах тухай 1993 оны зарлигийн хүчин төгөлдөр байдлыг цуцаллаа.

ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн 10-р сарын 26-ны өдрийн зарлигаар батлагдсан ОХУ-ын Арктикийн бүсийг 2035 он хүртэлх хугацаанд хөгжүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах стратегид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар. 2020 онд ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарим актыг хүчингүй болсонд тооцсон тухай хууль эрх зүйн мэдээллийн албан ёсны интернет портал дээр нийтэллээ. ОХУ-ын Засгийн газар Арктикийг хөгжүүлэх стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталлаа.

“Хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох … ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1993 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн 2226 тоот зарлиг ” Бүгд Найрамдах Карелийн зарим нутаг дэвсгэрийг Алс Хойд болон түүнтэй адилтгах бүс нутагт хуваарилах тухай” дурдсан байна.

Мөн ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1992 оны 1-р сарын 24-ний өдрийн Коми ССР, Буриад ССР-ийн эдийн засаг эдийн засгийг тогтворжуулах, нийгмийн салбарыг хөгжүүлэх яаралтай арга хэмжээний тухай зарлиг, 1992 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлигууд, Пермь мужийн Коми-Пермяк автономит тойргийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх яаралтай арга хэмжээний тухай 1992 оны 9-р сарын 16-ны өдрийн ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн 2-р зүйл, 3-р зүйлийн хоёр дахь хэсгийг мөн хүчингүй гэж хүлээн зөвшөөрөв.

Мөн уг тогтоолд Чукотка дахь стратегийг хэрэгжүүлэх, Петропавловск-Камчатский – Анадырь усан доорх шилэн кабелийн харилцаа холбоог бий болгох шугмын талаар тусгасан Арктикийн бүсийг хөгжүүлэх стратегийн 22 дахь хэсгийн “д” дэд хэсэгт “Ненецийн автономит тойрог” гэсэн үг байсныг хасчээ.. Тогтоолыг 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлнэ.

Холбоотой мэдээ