Монгол улсын 2022 оны төсвийг баталлаа

2021-11-12

УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар 2022 оны төсвийг эцэслэн баталлаа. Монгол Улсын төсвөөс 2022 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч дор дурдсан төсөв зарцуулна.

 • МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга – 22 тэрбум 408 сая, урсгал зардал 21 тэрбум 515.3 сая, хөрөнгийн зардал 912.7 сая
 • УИХ-ын дарга 68 тэрбум, 708 сая, урсгал зардал 66 тэрбум 593.5 сая, хөрөнгийн зардал хоёр тэрбум 114.5 сая
 • Үндсэн хуулийн цэцийн дарга- 3 тэрбум 126.8 сая, ургал зардал гурван тэрбум 218 сая,
 • Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч- 10 тэрбум 659 сая, урсгал зардал 9 тэрбум 270.4 сая, хөрөнгийн зардал нэг тэрбум 88.6 сая,
 • Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга- 81 тэрбум 40.3 сая, урсгал зардал 77 тэрбум 40.3 сая, хөрөнгийн зардал 4 тэрбум,
 • ХЭҮК-ийн дарга- 3 тэрбум 266.2 сая, урсгал зардал хоёр тэрбум 935.5 сая, хөрөнгийн зардал 330.7 сая,
 • Улсын ерөнхий прокурор -62 тэрбум 818.6 сая, урсгал зардал 56 тэрбум 599.1 сая, хөрөнгийн зардал зургаан тэрбум 219.5 сая,
 • Үндэсний аюулгүй байдлын нарийн бичгийн дарга- 9 тэрбум 430.1 сая, урсгал зардал 9 тэрбум 730.1 сая,
 • Монгол Улсын Ерөнхий аудитор- 26 тэрбум 187.4 сая, ургасл зардал 24 тэрбум 661.3 сая, хөрөнгийн зардал нэг тэрбум 426.1 сая,
 • АТГ-ын дарга- 34 тэрбум 24.7 сая, урсгал зардал 32 тэрбум 731.7 сая, хөрөнгийн зардал нэг тэрбум 293 сая,
 • Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга- 8 тэрбум 606.7 сая, урсгал зардал 8 тэрбум 737.2 сая, хөрөнгийн зардал 572.5 сая,
 • Төрийн албаны зөвлөлийн дарга- 2 тэрбум 595.5 сая, урсгал зардал 2 тэрбум 595.5 сая,
 • Үндэсний статистикийн хорооны дарга- 17 тэрбум 842.2 сая, урсгал зардал 15 тэрбум 644 сая, хөрөнгийн зардал 2 тэрбум 198.2 сая,
 • Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга- 9 тэрбум 44.9 сая, урсгал зардал 9 тэрбум 44.9 сая,
 • Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах ажлын комиссын дарга- 15 тэрбум 348.2 сая, урсгал зардал 15 тэрбум 348.2 сая,
 • Ерөнхий сайд- 294 тэрбум 773.8 сая, урсгал зардал 182 тэрбум 892 сая, хөрөнгийн зардал 111 тэрбум 881 сая,
 • Шадар сайд-202 тэрбум 890.4 сая, урсгал зардал 171тэрбум 665.3 сая, хөрөнгийн зардал 31 тэрбум 225.1 сая,
 • ЗГХЭГ-ын дарга- 81 тэрбум 558.7 сая, урсгал зардал 39 тэрбум 723.8 сая,хөрөнгийн зардал 41 тэрбум 834.9 сая,
 • Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд- 159 тэрбум 666.1 сая, урсгал зардал 129 тэрбум 339.6 сая, хөрөнгийн зардал 30 тэрбум 326.5 сая
 • Гадаад харилцааны сайд 121 тэрбум 773.8 сая, урсгал зардал 113 тэрбум, 373.8 сая, хөрөнгийн зардал 8 тэрбум 400 сая,
 • Сангийн сайд- 3 их наяд, 632 тэрбум 548.7 сая, урсгал зардал 1 их наяд 829 тэрбум 967.3 сая, үүнээс зээлийн хүүгийн төлбөрт 959 тэрбум 309 сая, хөрөнгийн зардал 120 тэрбум 62 сая, гадаад зээл тусламжаас санхүүжих зардал 1 их наяд 682 тэрбум, 519.4 сая,
 • Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд 707 тэрбум 825.3 сая, 638 тэрбум 729.2 сая, хөрөнгийн зардал 69 тэрбум 96.1 сая,
 • Зам тээвэр хөгжлийн сайд 465 тэрбум 92.7 сая, урсгал зардал 14 тэрбум 321.5 сая, хөрөнгийн зардал 450 тэрбум 671.2 сая,
 • Батлан хамгаалахын сайд 295 тэрбум 701.2 сая, урсгал зардал 281 тэрбум 648 сая, хөрөнгийн зардал 14 тэрбум 453.2 сая,
 • Боловсрол шинжлэх ухааны сайд-2 их наяд 334 тэрбум, 373.6 сая, урсгал зардал 1 их наяд 825 тэрбум 948.8 сая, хөрөнгийн зардал 504 тэрбум 424.8 сая,
 • Уул уурхай хүнд үлйдвэрийн сайд 48 тэрбум 193.7 сая, урсгал зардал 12 тэрбум 734.9 сая, хөрөнгийн зардал 35 тэрбум 458.8 сая,
 • Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд – 242 тэрбум 747.4 сая, урсгал зардал 164 тэрбум 80.2 сая, хөрөнгийн зардал 78 тэрбум 667.2 сая,
 • Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд-1 их наяд 182 тэрбум 421.8 сая, урсгал зардал 1 их наяд 123 тэрбум 193.4 сая, хөрөнгийн зардал 59 тэрбум 228.5 сая
 • Эрүүл мэндийн сайд-1 х наяд 32 тэрбум 946.7 сая, урсгал зардал 904 тэрбум 365 сая, хөрөнгийн зардал 128 тэрбум 581.7 сая,
 • Эрчим хүчний сайд 201 тэрбум 49.9 сая, урсгал зардал 74 тэрбум 10.6 сая, хөрөнгийн зардал 127 тэрбум 239.3 сая,
 • Барилга хот байгуулалтын сайд- 388 тэрбум 355.1 сая, урсгал зардал 21 тэрбум 908.1 сая, хөрөнгийн зардал 366 тэрбум 447 сая,
 • Соёлын сайд- 272 тэрбум 407.9 сая, урсгал зардал 116 тэрбум 564.8 сая, хөрөнгийн зардал 155 тэрбум 843.1 сая,
 • Эдийн засаг хөгжлийн сайд 313 тэрбум 859.9 сая, урсгал зардал 9 тэрбум 259.9 сая, хөрөнгийн зардал 304 тэрбум 600 сая,
 • Цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд- 44 тэрбум 544.1 сая, урсгал зардал 33 тэрбум 964.3 сая, хөрөнгийн зардал 10 тэрбум 579.8 сая,
 • Шүүхийн сахилгын хороо- 2 тэрбум 738 сая, урсгал зардал 1 тэрбум 738 сая, хөрөнгийн зардал 1 тэрбум,

Холбоотой мэдээ