Авлига, хээл хахуулийн талаар бодит мэдээлэл өгсөн иргэдийг 100 мянгаас 1.5 тэрбум төгрөгөөр урамшуулна

Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлыг талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар мэдээлэл өглөө.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар:

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай анхдагч хуулийн төслийг хэлэлцээд УИХ-д өргөн барихаар боллоо.

Шүгэл үлээгчийн тухай хуулиар шүгэл үлээгчийг дэмжих, хамгаалах, түүний эрх зүйн байдлыг дордуулсан шинжтэй аливаа үйлдлээс урьдчилсан сэргийлсэн цогт харилцааг зохицуулна.

Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар гомдол мэдээлэл гаргаж байгаа нь шүгэл үлээгч биш үү гэж асуудаг. Тэгвэл Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар нийтийн ашиг сонирхол, сайн сайхны төлөө, авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой гомдол мэдээллийг бичгээр болон цахимаар гаргах тухай асуудлыг тусгасан юм.

Цаашлаад хүрээлэн байгаа орчинд хор, хохирол учруулж байгаа тухай, хэрэглэгчийн тухай эрх ашгийг зөрчиж байгаа тухай мэдээлэл гаргагчийн эрх зүйн байдлыг энэ хуулиар зохицуулна.

Шүгэл үлээгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нийтийн ашиг сонирхлын тухай шүгэл үлээж, гомдол мэдээллээ холбогдох байгууллагад бичгээр гаргаж буй хүнийг хэлнэ гэж заасан. Гэмт хэрэг нь тогтоогдвол түүнээс нь хувьлаж урамшууллыг олгоно. Урамшуулал нь 100 мянгаас 1.5 тэрбум төгрөгийн хооронд байна.

Үндэслэлгүйгээр бусдын нэр төрд халдах, баримт нотолгоогүй баримтыг дэлгэх нь шүгэл үлээгч биш гэж зааж өгсөн.

Авлига, экологи сүйрүүлж байгаа, шударга бус өрсөлдөөн, татвараа нууж байгаа хүмүүсийг мэдээлнэ. Шүгэл үлээгчээс авсан мэдээллийн эх сурвалжийг сэтгүүлч нууцлах эрхтэй болж байна.


Холбоотой мэдээ

© 2024 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. gereg.mn