Аравдугаар сард хүүхдийн мөнгө болон тэтгэвэр, тэтгэмж олгох хуваарь

2021-10-04

Энэ сард олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр болон тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн мөнгийг олгох хуваарийг ХХҮЕГ-аас танилцууллаа.

Аравдугаар сарын 14-нөөс хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ болон тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийг олгоно.

Харин 20-ноос хүүхдийн мөнгө, эх олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмийг өгч эхлэх нь.

Холбоотой мэдээ