Газар хөдлөлтийн үед иргэдийн түр цугларах цэгийн БАЙРШЛУУД

2021-09-08

Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулын үед ард иргэдийг өөрийн гэр болон тухайн мөчид байгаа газрынхаа ойролцоох түр цугларах цэгт очихыг зөвлөдөг.  Нийслэлийн хэмжээнд түр цугларах нийт 110 талбайн мэдээллийг хүснэгтээр хүргэж байна.

Холбоотой мэдээ