Нэгдүгээр ангийн хүүхдээ харъяаллын дагуу аль сургуульд оруулах вэ?

2021-08-05

Таны хүүхэд энэ жил нэгдүгээр ангид орох бол аль сургуульд орохоо дорх хүснэгтээс хараарай.

Нэгдүгээр ангийн бүртгэл энэ сарын 9-ний өдрөөс эхлэх бөгөөд энэ жил 100% цахимаар бүртгэнэ.
Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэхний гэрийн хаягийн дагуу бүртгэлийн нэгдсэн системээс доорх сургуулиудад автоматаар бүртгэгдэнэ.

Та болон сургууль нь онлайнаар баталгаажуулна. Харин хаяган дээрээ амьдардаггүй, бичиг баримтын зөрчилтэй, эсвэл хүүхдээ өөр сургуульд өгөх сонирхолтой, хувийн сургуульд сургах  бол тухайн бүртгэлийг цуцалж орох сургуульдаа хүсэлтээ гаргана.

 

Холбоотой мэдээ