Э.Цэндбаатарын тулааны шүүлтийн дүнг алдаагүй гэж ОУОХ-ноос үзлээ

2021-08-02

Монголын багаас Э.Цэндбаатарыг тоглолтыг шударга бус шүүлээ гэж үэсэргүүцэн, гомдол гаргасан билээ. Үүний хариуг ОУОХ-оос ирүүлжээ. Албан бичигт холбогдох дүрэм, журмыг дурьдсанаас гадна шүүлтэд ямар нэгэн асуудал байхгүй гэсэн байна.

Тодруулбал, өглөө бүр өмнөх өдрийн шүүгч нарын шүүлтийг үнэлэн, дүгнэдэг бөгөөд хэрэв шүүгч алдаатай шүүсэн, стандартад нийцээгүй шүүлт явуулсан гэж үзвэл тухайн шүүгчид анхааруулга эсвэл шийтгэл оногдуулдаг байна. Харин Э.Цэндбаатарын тулааныг шүүсэн ямар ч шүүгчид анхааруулга эсвэл шийтгэл оногдуулах үндэслэлгүй болно гэжээ.

Холбоотой мэдээ