“Century” төслийн хүрээнд өрийн дахин санхүүжилтийг амжилттай хийлээ

2021-07-05

“Century” төслийн хүрээнд хугацаа тулаад байсан Чингис болон Гэрэгэ бондын 1.0 тэрбум ам.долларын өр төлбөрийг хамгийн бага түвшний хүүтэйгээр дахин санхүүжилт хийж өрийн зохицуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ.

Холбоотой мэдээ