Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг яагаад нөхөн төлөх ёстой вэ?

2021-06-05
-Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг яагаад нөхөн төлөх ёстой вэ?
-Та 19 нас хүрсэн өдрөөс эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөгч болж ЭМД-ын тухай хуульд заасны дагуу эрүүл мэндийн албан журмын даатгалд заавал хамрагдах үүрэгтэй. Хэдийгээр өнөөдөр та өвдөөгүй ч ирээдүйд учирч болох эрсдлээс сэргийлэн ЭМД-ын шимтгэлээ тогтмол төлснөөр бүх төрлийн эрүүл мэндийн чанартай тусламж, үйлчилгээг хэрэгцээтэй үедээ санхүүгийн эрсдэлд орохгүйгээр авах боломжтой. Таны төлсөн шимтгэл өвдөж, шаналсан хэн нэгний эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалж байдаг.

Холбоотой мэдээ