“Оюу Толгой” ХХК-ийн ТУЗ-д төрийн өмчийн төлөөлөх хоёр гишүүнийг сонгон шалгаруулна

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛД ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

 ХОЁР ГИШҮҮНИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2013 оноос олборлолтын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн Оюу Толгой зэс-алтны төсөл нь Монгол Улсад хэрэгжиж буй уул уурхайн томоохон төслүүдийн нэг юм.

“Оюу Толгой” ХХК-ийн нийт гаргасан хувьцааны 34 хувийг Монгол Улсын Засгийн газар эзэмшдэг бөгөөд төрийн өмчит “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн охин компани болох “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК нь төрийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмшиж, хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлдэг. “Оюу Толгой” ХХК-ийн нийт гаргасан хувьцааны 66%-ийг Туркойз Хилл Ресурс шууд бусаар эзэмшдэг бөгөөд Рио Тинто тус компанийн гаргасан хувьцааны олонхыг эзэмшдэг. “Оюу Толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь есөн гишүүнээс бүрддэгээс гурван гишүүнийг Монгол Улсын Засгийн газар нэр дэвшүүлэн томилдог.

Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуралдаанаас гарсан тэмдэглэлийг үндэслэн “Оюу Толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх гишүүн (цаашид “Гишүүн” гэх)-д нэр дэвших этгээдийн нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас нийтэд зарлаж байна.

Оюу Толгой төслөөс хүртэх Монголын талын өгөөжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор өсөн нэмэгдүүлэх зорилгоор геологи, уул уурхайн болон санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр мэргэшсэн хоёр Гишүүнийг сонгон шалгаруулна.

Гишүүнд тавигдах дараах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг хангасан Монгол Улсын иргэдийг нээлттэй сонгон шалгаруултад оролцохыг урьж байна.

I.  ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА:

1.  Мэргэжлийн ёс зүйтэй, шударга ёсыг эрхэмлэдэг, бусдын нөлөөнөөс ангид, харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж, бие даасан шийдвэр гаргах чадвартай;

2.  Шүүхээс ял шийтгэл авч байгаагүй;

3.  “Оюу Толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бусад гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагын баг, нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй төрөл садангийн холбоогүй;

4.  “Оюу Толгой” ХХК-тай нэгдмэл сонирхолтой болон үйл ажиллагаанд оролцогч талууд (хувьцаа эзэмшигчид, хувьцааны багцыг эзэмшигч, хамтран ажиллагсад гэх мэт)-ын ашиг сонирхлыг төлөөлдөггүй, бизнесийн аливаа холбоогүй;

5.  Зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй;

6.  Англи хэлний бичгийн болон ярианы өндөр мэдлэг, ур чадвартай.

II.  ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА:

Төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх геологи, уул уурхайн чиглэлээр мэргэшсэн нэр дэвшигчид тавигдахшаардлага:

1.  Геологи, уул уурхайн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, магистрын зэрэг хамгаалсан;

2.  Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил тогтвортой ажилласан туршлагатай;

3.  Уул уурхайн томоохон төслүүдтэй холбогдуулж геологийн судалгааны ажлын тайлан, ашигт малтмалын ордыг ашиглах болон баяжуулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж байсан туршлагатай;

4.  Зэс, алтны ордод ажилласан туршлагатай, уул уурхайн төслийн хөрөнгө оруулалт, зардлын хяналтыг хэрэгжүүлэх туршлагатай бол давуу тал болно;

5.  “Оюу Толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах хугацаандаа өөр ажил, албан тушаал эрхлэхгүй.

 Төрийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн чиглэлээр мэргэшсэн нэр дэвшигчид тавигдах шаардлага:

1.  Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, болон санхүүгийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн, магистрын зэрэг хамгаалсан;

2.  Төрийн өмчит болон хувийн хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн албаны удирдах албан тушаалд ажиллаж байсан;

3.  Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхтэй бол давуу тал болно;

4.  АССА (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial AnalystProgram), CPA (Certified Public Accountant) гэх мэт олон улсын мэргэжлийн эрх авсан бол давуу тал болно;

5.  “Оюу Толгой” ХХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр ажиллах хугацаандаа өөр ажил, албан тушаал эрхлэхгүй.

III.  БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

1.  Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт (үүнд Оюу Толгой төслөөс хүртэх Монголын талын өгөөжийг урт хугацаанд тогтвортой өсөн нэмэгдүүлэх талаарх өөрийн санал, Гишүүнд нэр дэвшигчид тавигдах шаардлагыг хангаж байгааг тодорхойлсон баталгааг тусгана);

2.  Анкет (төрийн албан хаагчийн анкет, 4х6 хэмжээтэй цээж зураг);

3.  Ажил байдлын тодорхойлолт (өмнө нь мэргэжлээрээ ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт, өөрийн хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаарх товч мэдээлэл);

4.  Иргэний үнэмлэхний хуулбар;

5.  Боловсролын диплом, үнэмлэх, бусад сургалт, семинарт хамрагдсан гэрчилгээ, сертификатын хуулбар;

6.  Ял шийтгэлгүйг баталгаажуулах цагдаагийн байгууллагын лавлагаа;

7.  Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүйг баталгаажуулах шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын лавлагаа.

IV.  МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦАА:

Дээрх шаардлагыг хангасан, сонирхсон иргэд материалаа 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны дотор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар /М.Бадамлянхуа/-т ирүүлнэ үү.

Хаяг:   Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

Сүхбаатар дүүрэг, 6-р хороо, 14201,

Их жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбай

Төрийн Ордон

Утас:   (976-51) 260817, 262408

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР

INVITATION TO PARTICIPATE IN THE SELECTION OF TWO DIRECTORS REPRESENTING THE GOVERNMENT OF MONGOLIA

AT THE BOARD OF DIRECTORS OF “OYU TOLGOI” LLC

The Oyu Tolgoi copper-gold project, which commenced its mining operations in 2013, is one of the largest mining projects being developed in Mongolia.

The Government of Mongolia holds 34% of the total issued shares of Oyu Tolgoi LLC through Erdenes Oyu TolgoiLLC, a subsidiary of Erdenes Mongol LLC, a state-owned company. Erdenes Oyu TolgoiLLC holds the Government’s shareholding interests in Oyu TolgoiLLC and exercises shareholder’s rights on behalf of the Government. Turquoise Hill Resources indirectly holds 66% of the total issued shares of Oyu Tolgoi LLC while Rio Tinto owns a majority of the issued shares of Turquoise Hill Resources. The Board of Directors of Oyu Tolgoi LLC is composed of nine directors, with three of them nominated and appointed by the Government of Mongolia.

On the basis of the minutes of cabinet meeting of the Government dated 29 January 2020, the Cabinet Secretariat hereby announces open selection for candidates for directors to represent the Government of Mongolia at the Board of Directors of Oyu Tolgoi LLC (each a “Director”).

For the purpose of ensuring sustainable and long-term benefits to Mongolia generated by the Oyu Tolgoi project, two Directors – one qualified in the field of geology and mining and the other qualified in the field of finance and economics – will be selected.

Citizens of Mongolia who meet the general and specific criteria set forth below are welcome to participate in this open selection.

I.  GENERAL CRITERIA

1.  High level of professional ethics, impartial, sincere, able to undertake comparative analysis and make independent decisions;

2.  No records of court conviction for criminal charges;

3.  No connections with the members of the Board of Directors orthe Executive Management Team of Oyu Tolgoi LLC or their affiliated persons;

4.  Neither represents nor has business engagement with company stakeholders (shareholders, shareholders of controlling blocks, and partners etc.) or affiliated persons of Oyu Tolgoi LLC;

5.  No overdue debt under a loan agreement, collateral or guarantee agreement;

6.  Excellent knowledge andproficiency in written and spoken English language.

II.  SPECIFIC CRITERIA

Criteria for selection of a Director in charge of mining-related matters:

1.  Holds at least a master’s degree in the field of geology and mining;

2.  No less than 10 years of professional work experience;

3.  Experience in developing reports of geological survey and technical and economic feasibility studies of mining deposits and concentrator plants in relation to major mining projects;

4.  Candidates who have work experience in gold and copper mines, and experience in implementing control over costs and investment of mining projects are preferred;

5.  The Director will not perform other jobs or duties during the term of his/her appointment.

Criteria for selection of a Director in charge of finance-related matters:

1.  Holds at least a master’s degree in the field of economics, finance and accounting;

2.  Work experience in the senior positions of financial departments of state-owned enterprises or private companies;

3.  Certified public accountants of Mongolia are preferred;

4.  Holders of international qualifications such as АССА (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst), CPA (Certified Public Accountant) are preferred;

5.  The Director will not perform other jobs or duties during the term of his/her appointment.

III.  SUBMISSION DOCUMENTS:

1.  Cover letter (candidate’s proposals on the sustainable and long-term growth of benefits to Mongolia generated by the Oyu Tolgoi project and statement that the candidate meets all criteria must be reflected);

2.  Application form (template application form for civil servants, a 4×6 sized photograph);

3.  Employmentreference letters (employment certificate letter from previous employer(s), brief description of candidate’s works and duties);

4.  Copies of a citizens identification card;

5.  Copies of diplomas or certificatesof other training and seminars attended;

6.  Reference letter from the Police confirmingno criminal conviction records;

7.  Reference letter from the Bailiff’s Office confirmingno overdue debt.

IV.  SUBMISSION DEADLINE:

Candidates who meet the above criteria are invited to submit the foregoing documents to Mrs. M.Badamlyankhua at the Cabinet Secretariat of the Government of Mongolia, BY 30 SEPTEMBER 2020.

Address:   the Cabinet Secretariat of the Government of Mongolia

The State Palace

D.Sukhbaatar square,

Sukhbaatar district, 6th khoroo, 14201

Telephone:   (976-51) 260817, 262408

CABINET SECRETARIAT OF THE GOVERNMENT OF MONGOLIA

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ