ЭМД-аараа урьчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоонд хамрагдах боломжтой хувийн эмнэлгүүд

2021-10-20

Эрүүл мэндийн даатгал төлөгч хүн бүхэн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоо, шинжилгээнд хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах боломжтой. Урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоо нь нийт дөрвөн насны ангилаар хийгддэг. Тодруулбал,

  • 18-35 нас
  • 35-45 нас
  • 46-64 нас
  • 65-аас дээш нас. Даатгуулагч та өөрийн насанд тохирох багцад жил бүр хамрагдах боломжтой бөгөөд үзлэг, оношилгооны төлбөрийг ЭМД-аас бүрэн хариуцах юм.

Урьдчилан сэргийлэх тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ бүхий хувийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт:

Эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалтыг эх сурвалжаас ЭНД дарж үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ