• Нийслэлийн хэмжээнд санал авах байруудын байршил дүүрэг,хороодоор

  2020-06-24

  2020 оны УИХ-ын ээлжит сонгууль өнөөдөр өглөө 07:00 цагт эхэлж, оройн 22:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Санал авах байр ажиллах газруудын нэр, байршлын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

  Багануур дүүрэг, Баянгол дүүрэг

   

   

  Д/д

  Хэсгийн дугаар Тойргийн дугаар  

  Дүүргийн нэр

   

  Баг хорооны дугаар, нэр

   

   

  Санал авах байр ажиллах газрын нэр, байршил

   

  1

   

  21~1

   

  21

   

  БНД

   

  1-р хороо

  Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим
   

  2

   

  21~2

   

  21

   

  БНД

   

  1-р хороо

  Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Урлагийн танхим
   

  3

   

  21~3

   

  21

   

  БНД

   

  1-р хороо

  Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Спортын танхим
   

  4

   

  21~4

   

  21

   

  БНД

   

  2-р хороо

   

  2 дугаар хорооны Ажлын албаны хурлын танхим

   

  5

   

  21~5

   

  21

   

  БНД

   

  3-р хороо

  Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Урлагийн танхим
   

  6

   

  21~6

   

  21

   

  БНД

   

  3-р хороо

  Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим
   

  7

   

  21~7

   

  21

   

  БНД

   

  3-р хороо

  Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Спортын танхим
   

  8

   

  21~8

   

  21

   

  БНД

   

  4-р хороо

   

  4 дүгээр хорооны Ажлын албаны хурлын танхим

   

  9

   

  21~9

   

  21

   

  БНД

   

  4-р хороо

   

  Насан туршын боловсролын төвийн Сургалтын танхим

   

  10

   

  21~10

   

  21

   

  БНД

   

  5-р хороо

  Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим
   

  11

   

  21~11

   

  21

   

  БНД

   

  5-р хороо

   

  Биеийн тамир спорт хорооны “А” танхим

   

  12

   

  21~12

   

  21

   

  БХД

   

  1-р хороо

   

  биеийн тамир, спортын хорооны биеийн тамирын танхим

   

  13

   

  21~13

   

  21

   

  БХД

   

  2-р хороо

  Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны биеийн тамирын танхим
   

  14

   

  21~14

   

  21

   

  НД

   

  1-р хороо

   

  Хорооны Улаан булан /хуучин/

   

  15

   

  21~15

   

  21

   

  НД

   

  1-р хороо

   

  1 дүгээр хорооны байр

   

  16

   

  21~16

   

  21

   

  НД

   

  2-р хороо

   

  Соѐлын ордон

   

  17

   

  21~17

   

  21

   

  НД

   

  3-р хороо

   

  3 дугаар хорооны байр

   

  18

   

  21~18

   

  21

   

  НД

   

  3-р хороо

   

  109 дүгээр бага сургууль

   

  19

   

  21~19

   

  21

   

  НД

   

  4-р хороо

   

  4 дүгээр хорооны байр

  Налайх дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг

   

  20

   

  21~20

   

  21

   

  НД

   

  4-р хороо

   

  4 дүгээр хорооны Соѐлын төв (Хорооны хуучин байр)

   

  21

   

  21~21

   

  21

   

  НД

   

  5-р хороо

   

  5 дугаар хорооны байр

   

  22

   

  21~22

   

  21

   

  НД

   

  6-р хороо

   

  6 дугаар хорооны нэг цэгийн байр

   

  23

   

  21~23

   

  21

   

  НД

   

  7-р хороо

   

  Голомт цогцолбор сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр

   

  24

   

  21~24

   

  21

   

  НД

   

  7-р хороо

   

  7 дугаар хорооны байр

   

  25

   

  21~25

   

  21

   

  НД

   

  8-р хороо

  Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр
   

  26

   

  21~26

   

  21

   

  НД

   

  8-р хороо

   

  119 дүгээр сургуулийн хичээлийн байр

   

  27

   

  22~1

   

  22

   

  БЗД

   

  26-р хороо

   

  133 дугаар сургуулийн заал

   

  28

   

  22~2

   

  22

   

  БЗД

   

  26-р хороо

   

  26-р хорооны байр

   

  29

   

  22~3

   

  22

   

  БЗД

   

  26-р хороо

   

  Чухаг-2 хотхон

   

  30

   

  22~4

   

  22

   

  БЗД

   

  26-р хороо

   

  олимп хороолол 200-р байр 1 тоот

   

  31

   

  22~5

   

  22

   

  БЗД

   

  26-р хороо

   

  133-р сургууль

   

  32

   

  22~6

   

  22

   

  БЗД

   

  26-р хороо

  Дүнжингарав худалдааны төвийн урд байрлах Эдү Кампус спорт заал
   

  33

   

  22~7

   

  22

   

  БЗД

   

  4-р хороо

   

  4-р хорооны байр

   

  34

   

  22~8

   

  22

   

  БЗД

   

  4-р хороо

   

  191 дүгээр цэцэрлэг

   

  35

   

  22~9

   

  22

   

  БЗД

   

  4-р хороо

   

  Шавь цогцолбор 30-р сургуулийн спорт заал

   

  36

   

  22~10

   

  22

   

  БЗД

   

  4-р хороо

   

  201 дүгээр цэцэрлэг

   

  37

   

  22~11

   

  22

   

  БЗД

   

  4-р хороо

   

  Шавь цогцолбор 30-р сургуулийн өргөтгөл

   

  38

   

  22~12

   

  22

   

  БЗД

   

  5-р хороо

   

  213 дугаар цэцэрлэг

   

  39

   

  22~13

   

  22

   

  БЗД

   

  5-р хороо

   

  Улаанбаатар их сургууль

   

  40

   

  22~14

   

  22

   

  БЗД

   

  5-р хороо

   

  5-р хорооны байр

   

  41

   

  22~15

   

  22

   

  БЗД

   

  5-р хороо

   

  УСУГ-ын харьяа зөөврийн усан хангамжийн албаны байр

   

  42

   

  22~16

   

  22

   

  БЗД

   

  5-р хороо

   

  115 дугаар цэцэрлэг

   

  43

   

  22~17

   

  22

   

  БЗД

   

  5-р хороо

   

  Шавь цогцолбор 69-р сургууль

  Баянзүрх дүүрэг

   

  44

   

  22~18

   

  22

   

  БЗД

   

  6-р хороо

   

  59-р цэцэрлэг

   

  45

   

  22~19

   

  22

   

  БЗД

   

  6-р хороо

   

  21-р сургууль

   

  46

   

  22~20

   

  22

   

  БЗД

   

  6-р хороо

   

  136-р цэцэрлэг

   

  47

   

  22~21

   

  22

   

  БЗД

   

  8-р хороо

   

  Баянзүрх цогцолбор сургуулийн заал

   

  48

   

  22~22

   

  22

   

  БЗД

   

  8-р хороо

   

  32-р цэцэрлэгийн байр

   

  49

   

  22~23

   

  22

   

  БЗД

   

  8-р хороо

   

  92-р сургуулийн заал

   

  50

   

  22~24

   

  22

   

  БЗД

   

  8-р хороо

   

  8-р хорооны байр

   

  51

   

  22~25

   

  22

   

  БЗД

   

  8-р хороо

   

  Амгалан цогцолбор сургуулийн заал

   

  52

   

  22~26

   

  22

   

  БЗД

   

  13-р хороо

   

  14-р сургууль

   

  53

   

  22~27

   

  22

   

  БЗД

   

  13-р хороо

   

  13-р хорооны байр

   

  54

   

  22~28

   

  22

   

  БЗД

   

  13-р хороо

   

  55-р сургууль

   

  55

   

  22~29

   

  22

   

  БЗД

   

  14-р хороо

   

  Идэр Дээд сургуулийн заал

   

  56

   

  22~30

   

  22

   

  БЗД

   

  14-р хороо

   

  грийн ресурс 78 дугаар байр Үйлчилгээний заал

   

  57

   

  22~31

   

  22

   

  БЗД

   

  14-р хороо

   

  14-р хорооны байр

   

  58

   

  22~32

   

  22

   

  БЗД

   

  14-р хороо

   

  Миний хүүхдүүд цэцэрлэг 36-а байр

   

  59

   

  22~33

   

  22

   

  БЗД

   

  14-р хороо

   

  Хүүхэд эрдэнэ цэцэрлэг

   

  60

   

  22~34

   

  22

   

  БЗД

   

  15-р хороо

   

  15-р хорооны байр

   

  61

   

  22~35

   

  22

   

  БЗД

   

  15-р хороо

   

  122-р цэцэрлэг

   

  62

   

  22~36

   

  22

   

  БЗД

   

  16-р хороо

   

  21 дүгээр цэцэрлэг

   

  63

   

  22~37

   

  22

   

  БЗД

   

  16-р хороо

   

  16-р хорооны байр

   

  64

   

  22~38

   

  22

   

  БЗД

   

  16-р хороо

   

  БХИС-н заал

   

  65

   

  22~39

   

  22

   

  БЗД

   

  16-р хороо

   

  44-р сургуулийн урлаг заал

   

  66

   

  22~40

   

  22

   

  БЗД

   

  16-р хороо

   

  53-р сургуулийн спорт заал

   

  67

   

  22~41

   

  22

   

  БЗД

   

  18-р хороо

   

  18-р хорооны байр

   

   

  68

   

  22~42

   

  22

   

  БЗД

   

  18-р хороо

   

  84-р сургуулийн заал

   

  69

   

  22~43

   

  22

   

  БЗД

   

  18-р хороо

   

  147-р цэцэрлэг

   

  70

   

  22~44

   

  22

   

  БЗД

   

  25-р хороо

   

  255 дугаар цэцэрлэг

   

  71

   

  22~45

   

  22

   

  БЗД

   

  25-р хороо

   

  25-р хорооны байр

   

  72

   

  22~46

   

  22

   

  БЗД

   

  25-р хороо

   

  111 дүгээр сургууль

   

  73

   

  22~47

   

  22

   

  БЗД

   

  25-р хороо

   

  256 дугаар цэцэрлэг

   

  74

   

  23~1

   

  23

   

  БЗД

   

  27-р хороо

   

  Ерөнхий боловсролын 102 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  75

   

  23~2

   

  23

   

  БЗД

   

  27-р хороо

   

  27-р хорооны байр

   

  76

   

  23~3

   

  23

   

  БЗД

   

  27-р хороо

   

  Ерөнхий боловсролын 102 дугаар сургуулийн урлаг заал

   

  77

   

  23~4

   

  23

   

  БЗД

   

  27-р хороо

   

  45 дугаар цэцэрлэг

   

  78

   

  23~5

   

  23

   

  БЗД

   

  28-р хороо

   

  Зэвсэгт хүчний 015-р анги

   

  79

   

  23~6

   

  23

   

  БЗД

   

  28-р хороо

   

  28-р хорооны байр

   

  80

   

  23~7

   

  23

   

  БЗД

   

  28-р хороо

   

  120-р сургууль

   

  81

   

  23~8

   

  23

   

  БЗД

   

  1-р хороо

   

  48 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  82

   

  23~9

   

  23

   

  БЗД

   

  1-р хороо

   

  1-р хорооны байр

   

  83

   

  23~10

   

  23

   

  БЗД

   

  1-р хороо

   

  48-р сургуулийн урлаг заал

   

  84

   

  23~11

   

  23

   

  БЗД

   

  2-р хороо

   

  Дотоодын цэргийн 805-р анги

   

  85

   

  23~12

   

  23

   

  БЗД

   

  2-р хороо

   

  Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургууль /КТМС/

   

  86

   

  23~13

   

  23

   

  БЗД

   

  2-р хороо

   

  2-р хорооны байр

   

  87

   

  23~14

   

  23

   

  БЗД

   

  3-р хороо

   

  33-р сургуулийн спорт заал

   

  88

   

  23~15

   

  23

   

  БЗД

   

  3-р хороо

   

  33-р сургуулийн урлаг заал

   

  89

   

  23~16

   

  23

   

  БЗД

   

  7-р хороо

   

  97 дугаар сургуулийн /урлаг заал/

   

  90

   

  23~17

   

  23

   

  БЗД

   

  7-р хороо

   

  204 дүгээр цэцэрлэг

   

  91

   

  23~18

   

  23

   

  БЗД

   

  9-р хороо

   

  Бага 79-р сургууль

   

   

  92

   

  23~19

   

  23

   

  БЗД

   

  9-р хороо

   

  9-р хорооны байр

   

  93

   

  23~20

   

  23

   

  БЗД

   

  9-р хороо

   

  167-р цэцэрлэг

   

  94

   

  23~21

   

  23

   

  БЗД

   

  9-р хороо

   

  СЭМҮТ

   

  95

   

  23~22

   

  23

   

  БЗД

   

  10-р хороо

   

  142-р сургууль

   

  96

   

  23~23

   

  23

   

  БЗД

   

  10-р хороо

   

  10-р хорооны байр

   

  97

   

  23~24

   

  23

   

  БЗД

   

  11-р хороо

   

  126-р сургууль

   

  98

   

  23~25

   

  23

   

  БЗД

   

  11-р хороо

   

  200-р цэцэрлэг

   

  99

   

  23~26

   

  23

   

  БЗД

   

  11-р хороо

   

  11-р хорооны байр

   

  100

   

  23~27

   

  23

   

  БЗД

   

  12-р хороо

   

  12-р хорооны байр

   

  101

   

  23~28

   

  23

   

  БЗД

   

  12-р хороо

   

  20-р цэцэрлэг

   

  102

   

  23~29

   

  23

   

  БЗД

   

  12-р хороо

   

  Баянзүрх дүүргийн соѐлын төв /Жанжин клуб/

   

  103

   

  23~30

   

  23

   

  БЗД

   

  12-р хороо

   

  “Наранбилэг” гувара трейд

   

  104

   

  23~31

   

  23

   

  БЗД

   

  17-р хороо

   

  79-р сургуулийн 1 дүгээр байр

   

  105

   

  23~32

   

  23

   

  БЗД

   

  17-р хороо

   

  БЗД-ийн 3-р цэцэрлэг

   

  106

   

  23~33

   

  23

   

  БЗД

   

  17-р хороо

   

  17-р хорооны байр

   

  107

   

  23~34

   

  23

   

  БЗД

   

  19-р хороо

   

  19-р хорооны байр

   

  108

   

  23~35

   

  23

   

  БЗД

   

  19-р хороо

   

  136-р сургууль

   

  109

   

  23~36

   

  23

   

  БЗД

   

  19-р хороо

   

  Газарчин дээд сургууль

   

  110

   

  23~37

   

  23

   

  БЗД

   

  20-р хороо

   

  85 дугаар сургууль спорт заал

   

  111

   

  23~38

   

  23

   

  БЗД

   

  20-р хороо

   

  63 дугаар цэцэрлэгийн байр

   

  112

   

  23~39

   

  23

   

  БЗД

   

  20-р хороо

   

  85 дугаар сургууль урлагийн заал

   

  113

   

  23~40

   

  23

   

  БЗД

   

  21-р хороо

   

  202 дугаар цэцэрлэг

   

  114

   

  23~41

   

  23

   

  БЗД

   

  21-р хороо

   

  127 дугаар сургууль

   

  115

   

  23~42

   

  23

   

  БЗД

   

  21-р хороо

   

  21-р хорооны байр

  Сүхбаатар дүүрэг

   

  116

   

  23~43

   

  23

   

  БЗД

   

  22-р хороо

   

  Зэвсэгт хүчний 032-р анги

   

  117

   

  23~44

   

  23

   

  БЗД

   

  22-р хороо

   

  22-р хорооны байр

   

  118

   

  23~45

   

  23

   

  БЗД

   

  22-р хороо

   

  137-р сургууль

   

  119

   

  23~46

   

  23

   

  БЗД

   

  22-р хороо

   

  Мэдээлэл холбооны технологийн их сургууль

   

  120

   

  23~47

   

  23

   

  БЗД

   

  23-р хороо

   

  23-р хорооны байр

   

  121

   

  23~48

   

  23

   

  БЗД

   

  23-р хороо

   

  6-р цэцэрлэг

   

  122

   

  23~49

   

  23

   

  БЗД

   

  23-р хороо

   

  87-р сургууль өргөтгөл заал

   

  123

   

  23~50

   

  23

   

  БЗД

   

  23-р хороо

   

  87-р сургууль спорт заал

   

  124

   

  23~51

   

  23

   

  БЗД

   

  24-р хороо

   

  24-р хорооны байр

   

  125

   

  23~52

   

  23

   

  БЗД

   

  24-р хороо

   

  Зэвсэгт хүчний 065-р ангийн соѐлын төв

   

  126

   

  23~53

   

  23

   

  БЗД

   

  24-р хороо

   

  168-р цэцэрлэг

   

  127

   

  24~1

   

  24

   

  СБД

   

  1-р хороо

   

  Монголын хүүхдийн ордон

   

  128

   

  24~2

   

  24

   

  СБД

   

  1-р хороо

   

  1 дүгээр дунд сургууль

   

  129

   

  24~3

   

  24

   

  СБД

   

  2-р хороо

   

  31 дүгээр дунд сургууль

   

  130

   

  24~4

   

  24

   

  СБД

   

  3-р хороо

   

  160 дугаар цэцэрлэг

   

  131

   

  24~5

   

  24

   

  СБД

   

  3-р хороо

   

  Монгол -Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль

   

  132

   

  24~6

   

  24

   

  СБД

   

  4-р хороо

   

  45 дугаар дунд сургууль

   

  133

   

  24~7

   

  24

   

  СБД

   

  5-р хороо

   

  11 дүгээр дунд сургууль

   

  134

   

  24~8

   

  24

   

  СБД

   

  5-р хороо

   

  6 дугаар дунд сургууль

   

  135

   

  24~9

   

  24

   

  СБД

   

  6-р хороо

   

  2-р цэцэрлэг

   

  136

   

  24~10

   

  24

   

  СБД

   

  6-р хороо

   

  МУИС-ийн Хичээлийн байр

   

  137

   

  24~11

   

  24

   

  СБД

   

  7-р хороо

   

  Хөгжим бүжгийн коллеж

   

  138

   

  24~12

   

  24

   

  СБД

   

  7-р хороо

   

  2 дугаар дунд сургууль

   

  139

   

  24~13

   

  24

   

  СБД

   

  7-р хороо

   

  135 дугаар цэцэрлэг

  Сүхбаатар дүүрэг

   

  140

   

  24~14

   

  24

   

  СБД

   

  8-р хороо

   

  МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль

   

  141

   

  24~15

   

  24

   

  СБД

   

  8-р хороо

   

  Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их сургууль

   

  142

   

  24~16

   

  24

   

  СБД

   

  9-р хороо

   

  4 дүгээр дунд сургууль / спорт заал/

   

  143

   

  24~17

   

  24

   

  СБД

   

  9-р хороо

   

  4 дүгээр дунд сургууль /урлаг заал/

   

  144

   

  24~18

   

  24

   

  СБД

   

  10-р хороо

   

  24 дүгээр цэцэрлэг

   

  145

   

  24~19

   

  24

   

  СБД

   

  10-р хороо

   

  16 дугаар дунд сургууль

   

  146

   

  24~20

   

  24

   

  СБД

   

  10-р хороо

   

  234 дүгээр цэцэрлэг

   

  147

   

  24~21

   

  24

   

  СБД

   

  11-р хороо

   

  29 дүгээр тусгай дунд сургуулийн байр

   

  148

   

  24~22

   

  24

   

  СБД

   

  11-р хороо

   

  131 дүгээр дунд сургуулийн байр

   

  149

   

  24~23

   

  24

   

  СБД

   

  11-р хороо

   

  Үйлдвэр урлалын политехник коллежийн байр

   

  150

   

  24~24

   

  24

   

  СБД

   

  12-р хороо

   

  Шинэ гол цуглааны байр

   

  151

   

  24~25

   

  24

   

  СБД

   

  12-р хороо

   

  12 дугаар хорооны иргэний танхим

   

  152

   

  24~26

   

  24

   

  СБД

   

  13-р хороо

   

  жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн төв /доод давхар/

   

  153

   

  24~27

   

  24

   

  СБД

   

  13-р хороо

   

  13 дугаар хорооны байр

   

  154

   

  24~28

   

  24

   

  СБД

   

  14-р хороо

   

  35 дугаар дунд сургуулийн бага сургуулийн танхим

   

  155

   

  24~29

   

  24

   

  СБД

   

  14-р хороо

   

  35 дугаар дунд сургуулийн спорт заал

   

  156

   

  24~30

   

  24

   

  СБД

   

  15-р хороо

   

  15 дугаар хорооны цогцолбор байр

   

  157

   

  24~31

   

  24

   

  СБД

   

  15-р хороо

   

  58 дугаар дунд сургууль

   

  158

   

  24~32

   

  24

   

  СБД

   

  16-р хороо

   

  16 дугаар хорооны цогцолбор байр

   

  159

   

  24~33

   

  24

   

  СБД

   

  16-р хороо

   

  171 дүгээр цэцэрлэг

   

  160

   

  24~34

   

  24

   

  СБД

   

  16-р хороо

   

  130 дугаар цэцэрлэг

   

  161

   

  24~35

   

  24

   

  СБД

   

  17-р хороо

   

  58 дугаар сургуулийн 3 дугаар байрны спорт заал

   

  162

   

  24~36

   

  24

   

  СБД

   

  17-р хороо

   

  Сүхбаатар гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төвийн спорт заал

   

  163

   

  24~37

   

  24

   

  СБД

   

  18-р хороо

   

  71 дүгээр дунд сургуулийн хувцас солих заал

  Чингэлтэй дүүрэг

   

  164

   

  24~38

   

  24

   

  СБД

   

  18-р хороо

   

  18 дугаар хорооны Иргэний танхим

   

  165

   

  24~39

   

  24

   

  СБД

   

  18-р хороо

   

  71 дүгээр сургуулийн нэг давхрын заал

   

  166

   

  24~40

   

  24

   

  СБД

   

  19-р хороо

   

  19 дүгээр хорооны цогцолбор байр

   

  167

   

  24~41

   

  24

   

  СБД

   

  20-р хороо

   

  217 дугаар цэцэрлэгийн байр

   

  168

   

  24~42

   

  24

   

  СБД

   

  20-р хороо

   

  20 дугаар хорооны цогцолбор байр

   

  169

   

  25~1

   

  25

   

  ЧД

   

  1-р хороо

   

  23 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал

   

  170

   

  25~2

   

  25

   

  ЧД

   

  2-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  171

   

  25~3

   

  25

   

  ЧД

   

  3-р хороо

   

  24 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын заал

   

  172

   

  25~4

   

  25

   

  ЧД

   

  3-р хороо

   

  24 дүгээр сургуулийн үүдний танхим

   

  173

   

  25~5

   

  25

   

  ЧД

   

  4-р хороо

  Онцгой байдлын Ерөнхий газрын харьяа “Аврагч” биеийн тамир, техникийн спорт хорооны заал
   

  174

   

  25~6

   

  25

   

  ЧД

   

  4-р хороо

   

  5 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал

   

  175

   

  25~7

   

  25

   

  ЧД

   

  5-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  176

   

  25~8

   

  25

   

  ЧД

   

  5-р хороо

  Хөдөлмөрийн дээд сургуулийн 2 дугаар давхарт лекцийн танхим
   

  177

   

  25~9

   

  25

   

  ЧД

   

  6-р хороо

   

  50 дугаар сургуулийн Урлаг заал

   

  178

   

  25~10

   

  25

   

  ЧД

   

  6-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  179

   

  25~11

   

  25

   

  ЧД

   

  7-р хороо

   

  “Ньюбюүти мүүн”ХХК-ийн байр Хувьсгалчид г-10-00

   

  180

   

  25~12

   

  25

   

  ЧД

   

  7-р хороо

   

  Хайрхан хөгжлийн төвийн хоѐрдугаар байр

   

  181

   

  25~13

   

  25

   

  ЧД

   

  7-р хороо

   

  Өрхийн хөгжлийг дэмжих төвийн байр

   

  182

   

  25~14

   

  25

   

  ЧД

   

  8-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  183

   

  25~15

   

  25

   

  ЧД

   

  9-р хороо

   

  31 дүгээр цэцэрлэг

   

  184

   

  25~16

   

  25

   

  ЧД

   

  9-р хороо

   

  хорооны иргэний танхим

   

  185

   

  25~17

   

  25

   

  ЧД

   

  10-р хороо

   

  хорооны иргэний танхим

   

  186

   

  25~18

   

  25

   

  ЧД

   

  10-р хороо

   

  39 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын заал

   

  187

   

  25~19

   

  25

   

  ЧД

   

  11-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

  Чингэлтэй дүүрэг

   

  188

   

  25~20

   

  25

   

  ЧД

   

  11-р хороо

   

  57 дугаар сургуулийн урлаг заал

   

  189

   

  25~21

   

  25

   

  ЧД

   

  12-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  190

   

  25~22

   

  25

   

  ЧД

   

  12-р хороо

   

  61 дүгээр сургууль

   

  191

   

  25~23

   

  25

   

  ЧД

   

  12-р хороо

   

  138 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  192

   

  25~24

   

  25

   

  ЧД

   

  12-р хороо

   

  154 дүгээр цэцэрлэг

   

  193

   

  25~25

   

  25

   

  ЧД

   

  13-р хороо

   

  17-р сургуулийн урлаг заал

   

  194

   

  25~26

   

  25

   

  ЧД

   

  13-р хороо

   

  49-р сургуулийн урлаг заал

   

  195

   

  25~27

   

  25

   

  ЧД

   

  14-р хороо

   

  14 дүгээр хорооны иргэний танхим

   

  196

   

  25~28

   

  25

   

  ЧД

   

  14-р хороо

   

  126-р цэцэрлэг

   

  197

   

  25~29

   

  25

   

  ЧД

   

  15-р хороо

   

  72 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  198

   

  25~30

   

  25

   

  ЧД

   

  15-р хороо

   

  72 дугаар сургуулийн урлаг заал

   

  199

   

  25~31

   

  25

   

  ЧД

   

  16-р хороо

  Шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэг /Согоотын 84 дүгээр гудамжинд/
   

  200

   

  25~32

   

  25

   

  ЧД

   

  16-р хороо

   

  Чингэлтэй дүүргийн 139 дүгээр бага сургууль

   

  201

   

  25~33

   

  25

   

  ЧД

   

  16-р хороо

   

  Чингэлтэй дүүргийн 246 дугаар цэцэрлэг

   

  202

   

  25~34

   

  25

   

  ЧД

   

  16-р хороо

  139 дүгээр бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор байрны цэцэрлэгийн байр
   

  203

   

  25~35

   

  25

   

  ЧД

   

  17-р хороо

   

  103-р цэцэрлэгийн 1 давхарт ” Хусхан” бүлгийн анги

   

  204

   

  25~36

   

  25

   

  ЧД

   

  17-р хороо

   

  140-р сургуулийн биеийн тамирын зааланд

   

  205

   

  25~37

   

  25

   

  ЧД

   

  17-р хороо

   

  17 дугаар хорооны иргэний танхимд

   

  206

   

  25~38

   

  25

   

  ЧД

   

  17-р хороо

   

  103-р цэцэрлэгийн 1 давхарт “нарсхан” бүлгийн анги

   

  207

   

  25~39

   

  25

   

  ЧД

   

  18-р хороо

   

  37 дугаар сургуулийн өргөтгөл

   

  208

   

  25~40

   

  25

   

  ЧД

   

  18-р хороо

   

  247 дугаар цэцэрлэг

   

  209

   

  25~41

   

  25

   

  ЧД

   

  18-р хороо

   

  37 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал

   

  210

   

  25~42

   

  25

   

  ЧД

   

  19-р хороо

   

  хорооны иргэний танхим

   

  211

   

  25~43

   

  25

   

  ЧД

   

  19-р хороо

   

  117 дугаар сургуулийн урлаг заал

  Баянгол дүүрэг

   

  212

   

  25~44

   

  25

   

  ЧД

   

  19-р хороо

   

  155 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр давхар

   

  213

   

  26~1

   

  26

   

  БГД

   

  1-р хороо

   

  Хорооны цогцолбор байр

   

  214

   

  26~2

   

  26

   

  БГД

   

  1-р хороо

   

  УБТЗ-ын 185-р цэцэрлэг

   

  215

   

  26~3

   

  26

   

  БГД

   

  1-р хороо

   

  УБТЗ-ын өртөөний байр

   

  216

   

  26~4

   

  26

   

  БГД

   

  2-р хороо

   

  УБТЗ-ын Дуу бүжгийн чуулга

   

  217

   

  26~5

   

  26

   

  БГД

   

  2-р хороо

   

  51-р сургууль

   

  218

   

  26~6

   

  26

   

  БГД

   

  2-р хороо

   

  тээврийн дээд сургууль

   

  219

   

  26~7

   

  26

   

  БГД

   

  3-р хороо

   

  100 дугаар цэцэрлэг

   

  220

   

  26~8

   

  26

   

  БГД

   

  3-р хороо

   

  Хараагүйчүүдийн төвийн сургалтын байр

   

  221

   

  26~9

   

  26

   

  БГД

   

  3-р хороо

   

  141-р сургууль

   

  222

   

  26~10

   

  26

   

  БГД

   

  3-р хороо

   

  180 дугаар цэцэрлэг

   

  223

   

  26~11

   

  26

   

  БГД

   

  3-р хороо

   

  73 дугаар сургууль

   

  224

   

  26~12

   

  26

   

  БГД

   

  4-р хороо

   

  164-р цэцэрлэг

   

  225

   

  26~13

   

  26

   

  БГД

   

  4-р хороо

   

  38-р сургууль

   

  226

   

  26~14

   

  26

   

  БГД

   

  4-р хороо

   

  20-р сургууль

   

  227

   

  26~15

   

  26

   

  БГД

   

  4-р хороо

   

  157-р цэцэрлэг

   

  228

   

  26~16

   

  26

   

  БГД

   

  5-р хороо

   

  ттдс

   

  229

   

  26~17

   

  26

   

  БГД

   

  5-р хороо

   

  Хорооны цогцолбор байр

   

  230

   

  26~18

   

  26

   

  БГД

   

  5-р хороо

   

  ЭӨЦС-56

   

  231

   

  26~19

   

  26

   

  БГД

   

  5-р хороо

   

  120 дугаар цэцэрлэг

   

  232

   

  26~20

   

  26

   

  БГД

   

  6-р хороо

   

  114-р цэцэрлэг

   

  233

   

  26~21

   

  26

   

  БГД

   

  6-р хороо

   

  хорооны цогцолбор байр

   

  234

   

  26~22

   

  26

   

  БГД

   

  6-р хороо

   

  98-р цэцэрлэг

   

  235

   

  26~23

   

  26

   

  БГД

   

  6-р хороо

   

  43-р дунд сургууль

  Баянгол дүүрэг

   

  236

   

  26~24

   

  26

   

  БГД

   

  6-р хороо

   

  БГД-ийн гэр бүл ѐслолын ордон

   

  237

   

  26~25

   

  26

   

  БГД

   

  6-р хороо

   

  сувилахуйн сургууль

   

  238

   

  26~26

   

  26

   

  БГД

   

  7-р хороо

   

  97 дугаар цэцэрлэг

   

  239

   

  26~27

   

  26

   

  БГД

   

  7-р хороо

   

  Хорооны цогцолбор байр

   

  240

   

  26~28

   

  26

   

  БГД

   

  7-р хороо

   

  93 дугаар сургууль

   

  241

   

  26~29

   

  26

   

  БГД

   

  7-р хороо

   

  78 дугаар сургууль

   

  242

   

  26~30

   

  26

   

  БГД

   

  8-р хороо

   

  93 дугаар сургууль

   

  243

   

  26~31

   

  26

   

  БГД

   

  8-р хороо

   

  77 дугаар сургууль

   

  244

   

  26~32

   

  26

   

  БГД

   

  8-р хороо

   

  54 дүгээр сургууль

   

  245

   

  26~33

   

  26

   

  БГД

   

  8-р хороо

   

  89 дүгээр цэцэрлэг

   

  246

   

  26~34

   

  26

   

  БГД

   

  9-р хороо

   

  133 дугаар цэцэрлэг

   

  247

   

  26~35

   

  26

   

  БГД

   

  9-р хороо

   

  113 дугаар сургууль

   

  248

   

  26~36

   

  26

   

  БГД

   

  10-р хороо

   

  Хорооны цогцолбор байр

   

  249

   

  26~37

   

  26

   

  БГД

   

  10-р хороо

   

  13-р сургууль

   

  250

   

  26~38

   

  26

   

  БГД

   

  10-р хороо

   

  Гурван өндөр дэлгүүр

   

  251

   

  26~39

   

  26

   

  БГД

   

  11-р хороо

   

  57-р цэцэрлэг

   

  252

   

  26~40

   

  26

   

  БГД

   

  11-р хороо

   

  хорооны цогцолбор байр

   

  253

   

  26~41

   

  26

   

  БГД

   

  11-р хороо

   

  46-р сургууль

   

  254

   

  26~42

   

  26

   

  БГД

   

  12-р хороо

   

  15-р цэцэрлэг

   

  255

   

  26~43

   

  26

   

  БГД

   

  12-р хороо

   

  хорооны цогцолбор байр

   

  256

   

  26~44

   

  26

   

  БГД

   

  12-р хороо

   

  28-р сургууль

   

  257

   

  26~45

   

  26

   

  БГД

   

  12-р хороо

   

  197-р цэцэрлэг

   

  258

   

  26~46

   

  26

   

  БГД

   

  13-р хороо

   

  76-р цэцэрлэг

   

  259

   

  26~47

   

  26

   

  БГД

   

  13-р хороо

   

  77-р цэцэрлэг

  Баянгол дүүрэг

   

  260

   

  26~48

   

  26

   

  БГД

   

  14-р хороо

   

  85 дугаар цэцэрлэг, урлаг танхим

   

  261

   

  26~49

   

  26

   

  БГД

   

  14-р хороо

   

  85 дугаар цэцэрлэг, спорт заал

   

  262

   

  26~50

   

  26

   

  БГД

   

  15-р хороо

   

  40 дүгээр сургууль

   

  263

   

  26~51

   

  26

   

  БГД

   

  15-р хороо

   

  161 дүгээр цэцэрлэг

   

  264

   

  26~52

   

  26

   

  БГД

   

  16-р хороо

   

  хорооны цогцолбор байр

   

  265

   

  26~53

   

  26

   

  БГД

   

  16-р хороо

   

  барилгын коллеж

   

  266

   

  26~54

   

  26

   

  БГД

   

  17-р хороо

   

  СӨБИС

   

  267

   

  26~55

   

  26

   

  БГД

   

  17-р хороо

   

  22-р сургууль

   

  268

   

  26~56

   

  26

   

  БГД

   

  17-р хороо

   

  хорооны иргэний танхим

   

  269

   

  26~57

   

  26

   

  БГД

   

  18-р хороо

   

  96 дугаар сургууль

   

  270

   

  26~58

   

  26

   

  БГД

   

  18-р хороо

   

  87 дугаар цэцэрлэг

   

  271

   

  26~59

   

  26

   

  БГД

   

  18-р хороо

   

  70 дугаар сургууль

   

  272

   

  26~60

   

  26

   

  БГД

   

  18-р хороо

   

  монгени сургууль

   

  273

   

  26~61

   

  26

   

  БГД

   

  19-р хороо

   

  47 дугаар сургууль

   

  274

   

  26~62

   

  26

   

  БГД

   

  19-р хороо

   

  Хорооны цогцолбор байр

   

  275

   

  26~63

   

  26

   

  БГД

   

  20-р хороо

   

  эрин эверест интернэшнл сургуулийн спорт заал

   

  276

   

  26~64

   

  26

   

  БГД

   

  20-р хороо

   

  эрин хороололын 53/6-р байр

   

  277

   

  26~65

   

  26

   

  БГД

   

  20-р хороо

   

  хорооны цогцолбор байр

   

  278

   

  26~66

   

  26

   

  БГД

   

  21-р хороо

   

  12 гудамжны 295 тоотын дэлгүүр

   

  279

   

  26~67

   

  26

   

  БГД

   

  21-р хороо

   

  Өглөг буян хүнсний дэлгүүр

   

  280

   

  26~68

   

  26

   

  БГД

   

  21-р хороо

   

  Хорооны цогцолбор байр

   

  281

   

  26~69

   

  26

   

  БГД

   

  22-р хороо

   

  хорооны цогцолбор байр

   

  282

   

  26~70

   

  26

   

  БГД

   

  22-р хороо

   

  рояал зочид буудлын хурлын танхим

   

  283

   

  26~71

   

  26

   

  БГД

   

  23-р хороо

   

  хорооны цогцолбор байр

  Сонгинохайрхан дүүрэг

   

  284

   

  26~72

   

  26

   

  БГД

   

  23-р хороо

   

  57-р цэцэрлэг /салбар бүлэг/

   

  285

   

  26~73

   

  26

   

  БГД

   

  24-р хороо

   

  Хорооны цогцолбор байр

   

  286

   

  26~74

   

  26

   

  БГД

   

  24-р хороо

   

  Космо трейд ХХК-ний байр

   

  287

   

  26~75

   

  26

   

  БГД

   

  25-р хороо

   

  Нийгмийн сэтгэл судлалын сургууль

   

  288

   

  26~76

   

  26

   

  БГД

   

  25-р хороо

   

  Хорооны цогцолбор байр

   

  289

   

  26~77

   

  26

   

  БГД

   

  25-р хороо

   

  Голден парк 1-ийн 104-р байр

   

  290

   

  27~1

   

  27

   

  СХД

   

  26-р хороо

   

  253 дугаар цэцэрлэг

   

  291

   

  27~2

   

  27

   

  СХД

   

  26-р хороо

   

  156 дугаар цэцэрлэг

   

  292

   

  27~3

   

  27

   

  СХД

   

  26-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  293

   

  27~4

   

  27

   

  СХД

   

  32-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  294

   

  27~5

   

  27

   

  СХД

   

  32-р хороо

   

  195 дугаар цэцэрлэг

   

  295

   

  27~6

   

  27

   

  СХД

   

  34-р хороо

   

  123 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  296

   

  27~7

   

  27

   

  СХД

   

  34-р хороо

   

  106 дугаар сургуулийн урлаг заал

   

  297

   

  27~8

   

  27

   

  СХД

   

  35-р хороо

   

  81 дүгээр цэцэрлэг

   

  298

   

  27~9

   

  27

   

  СХД

   

  35-р хороо

   

  35 дугаар хорооны байр, Орбит 61-28 тоот

   

  299

   

  27~10

   

  27

   

  СХД

   

  36-р хороо

   

  263 дугаар цэцэрлэг-02

   

  300

   

  27~11

   

  27

   

  СХД

   

  36-р хороо

   

  263 дугаар цэцэрлэг-01

   

  301

   

  27~12

   

  27

   

  СХД

   

  36-р хороо

   

  260 дугаар цэцэрлэг

   

  302

   

  27~13

   

  27

   

  СХД

   

  37-р хороо

   

  259 дугаар цэцэрлэг

   

  303

   

  27~14

   

  27

   

  СХД

   

  37-р хороо

   

  91 дүгээр цэцэрлэг

   

  304

   

  27~15

   

  27

   

  СХД

   

  41-р хороо

   

  124 дүгээр сургуулийн хурлын заал

   

  305

   

  27~16

   

  27

   

  СХД

   

  41-р хороо

   

  158 дугаар цэцэрлэг

   

  306

   

  27~17

   

  27

   

  СХД

   

  1-р хороо

   

  107 дугаар сургууль

   

  307

   

  27~18

   

  27

   

  СХД

   

  1-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

   

  308

   

  27~19

   

  27

   

  СХД

   

  1-р хороо

   

  111 дүгээр цэцэрлэг

   

  309

   

  27~20

   

  27

   

  СХД

   

  2-р хороо

   

  42 дугаар сургуулийн Урлаг заал

   

  310

   

  27~21

   

  27

   

  СХД

   

  2-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  311

   

  27~22

   

  27

   

  СХД

   

  2-р хороо

   

  42 дугаар сургуулийн Спорт заал

   

  312

   

  27~23

   

  27

   

  СХД

   

  3-р хороо

   

  хорооны иргэний танхим

   

  313

   

  27~24

   

  27

   

  СХД

   

  3-р хороо

   

  65 дугаар сургуулийн хурлын заал

   

  314

   

  27~25

   

  27

   

  СХД

   

  3-р хороо

   

  80 дугаар цэцэрлэг

   

  315

   

  27~26

   

  27

   

  СХД

   

  4-р хороо

   

  226 дугаар цэцэрлэг

   

  316

   

  27~27

   

  27

   

  СХД

   

  4-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  317

   

  27~28

   

  27

   

  СХД

   

  5-р хороо

   

  СХД-ийн ЗДТГ-ын байр

   

  318

   

  27~29

   

  27

   

  СХД

   

  5-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  319

   

  27~30

   

  27

   

  СХД

   

  5-р хороо

   

  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн байр

   

  320

   

  27~31

   

  27

   

  СХД

   

  6-р хороо

   

  9 дүгээр бага сургууль

   

  321

   

  27~32

   

  27

   

  СХД

   

  6-р хороо

   

  6 дугаар хорооны байр

   

  322

   

  27~33

   

  27

   

  СХД

   

  6-р хороо

   

  9 дүгээр ахлах сургуулийн том спорт заал

   

  323

   

  27~34

   

  27

   

  СХД

   

  20-р хороо

   

  228 дугаар цэцэрлэг

   

  324

   

  27~35

   

  27

   

  СХД

   

  20-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  325

   

  27~36

   

  27

   

  СХД

   

  24-р хороо

   

  134 дүгээр сургуулийн спорт заал

   

  326

   

  27~37

   

  27

   

  СХД

   

  24-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  327

   

  27~38

   

  27

   

  СХД

   

  22-р хороо

   

  Хилийн цэргийн 0151-р ангийн соѐлын ордон

   

  328

   

  27~39

   

  27

   

  СХД

   

  22-р хороо

   

  үндэсний аврах бригадын спорт заал

   

  329

   

  27~40

   

  27

   

  СХД

   

  22-р хороо

   

  Дотоодын цэргийн 05-р ангийн спорт заал

   

  330

   

  27~41

   

  27

   

  СХД

   

  33-р хороо

   

  122 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  331

   

  27~42

   

  27

   

  СХД

   

  33-р хороо

   

  122 дугаар бага сургууль

   

   

  332

   

  27~43

   

  27

   

  СХД

   

  33-р хороо

   

  188 дугаар цэцэрлэг

   

  333

   

  28~1

   

  28

   

  СХД

   

  27-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  334

   

  28~2

   

  28

   

  СХД

   

  27-р хороо

   

  Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээ

   

  335

   

  28~3

   

  28

   

  СХД

   

  28-р хороо

   

  264 дүгээр цэцэрлэг

   

  336

   

  28~4

   

  28

   

  СХД

   

  28-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  337

   

  28~5

   

  28

   

  СХД

   

  29-р хороо

   

  Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээ

   

  338

   

  28~6

   

  28

   

  СХД

   

  29-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  339

   

  28~7

   

  28

   

  СХД

   

  30-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  340

   

  28~8

   

  28

   

  СХД

   

  30-р хороо

   

  125 дугаар цэцэрлэг

   

  341

   

  28~9

   

  28

   

  СХД

   

  31-р хороо

   

  99 дүгээр цэцэрлэг

   

  342

   

  28~10

   

  28

   

  СХД

   

  31-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  343

   

  28~11

   

  28

   

  СХД

   

  25-р хороо

   

  170 дүгээр цэцэрлэг

   

  344

   

  28~12

   

  28

   

  СХД

   

  25-р хороо

   

  104 бага сургуулийн спорт заал

   

  345

   

  28~13

   

  28

   

  СХД

   

  25-р хороо

   

  хорооны иргэний танхим

   

  346

   

  28~14

   

  28

   

  СХД

   

  38-р хороо

   

  55 дугаар цэцэрлэг

   

  347

   

  28~15

   

  28

   

  СХД

   

  39-р хороо

   

  91 дүгээр цэцэрлэг

   

  348

   

  28~16

   

  28

   

  СХД

   

  39-р хороо

   

  143 дугаар сургуулийн урлаг заал

   

  349

   

  28~17

   

  28

   

  СХД

   

  40-р хороо

   

  67 дугаар бага сургууль

   

  350

   

  28~18

   

  28

   

  СХД

   

  40-р хороо

   

  117 дугаар цэцэрлэг

   

  351

   

  28~19

   

  28

   

  СХД

   

  40-р хороо

   

  67 дугаар ахлах сургуулийн биеийн тамирын жижиг заал

   

  352

   

  28~20

   

  28

   

  СХД

   

  42-р хороо

   

  25 дугаар хорооны 104 дүгээр сургуулийн /бага заал/

   

  353

   

  28~21

   

  28

   

  СХД

   

  42-р хороо

  42 дугаар хороо Одонт 24-10 тоот байрлах Цэцүүлэй цэцэрлэг
   

  354

   

  28~22

   

  28

   

  СХД

   

  43-р хороо

   

  107 дугаар цэцэрлэг

   

  355

   

  28~23

   

  28

   

  СХД

   

  43-р хороо

   

  81 дүгээр сургуулийн заал

   

   

  356

   

  28~24

   

  28

   

  СХД

   

  7-р хороо

   

  227 дугаар цэцэрлэг

   

  357

   

  28~25

   

  28

   

  СХД

   

  7-р хороо

   

  192 дугаар цэцэрлэг

   

  358

   

  28~26

   

  28

   

  СХД

   

  7-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  359

   

  28~27

   

  28

   

  СХД

   

  8-р хороо

   

  117 дугаар цэцэрлэг

   

  360

   

  28~28

   

  28

   

  СХД

   

  8-р хороо

   

  8 дугаар хорооны байр

   

  361

   

  28~29

   

  28

   

  СХД

   

  8-р хороо

   

  261 дүгээр цэцэрлэг

   

  362

   

  28~30

   

  28

   

  СХД

   

  9-р хороо

   

  76 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  363

   

  28~31

   

  28

   

  СХД

   

  9-р хороо

   

  163 дугаар цэцэрлэг

   

  364

   

  28~32

   

  28

   

  СХД

   

  9-р хороо

   

  76 дугаар сургуулийн цайны газар

   

  365

   

  28~33

   

  28

   

  СХД

   

  10-р хороо

   

  38 дугаар цэцэрлэг /зүүн тал/

   

  366

   

  28~34

   

  28

   

  СХД

   

  10-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  367

   

  28~35

   

  28

   

  СХД

   

  10-р хороо

   

  38 дугаар цэцэрлэг /баруун тал/

   

  368

   

  28~36

   

  28

   

  СХД

   

  11-р хороо

   

  129 дүгээр бага сургуулийн спорт заал

   

  369

   

  28~37

   

  28

   

  СХД

   

  11-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  370

   

  28~38

   

  28

   

  СХД

   

  11-р хороо

   

  105 дугаар сургууль

   

  371

   

  28~39

   

  28

   

  СХД

   

  12-р хороо

  ирээдүй цогцолборын 80 дугаар бага сургуулийн урлаг заал
   

  372

   

  28~40

   

  28

   

  СХД

   

  12-р хороо

  ирээдүй цогцолборын 80 дугаар бага сургуулийн спорт заал
   

  373

   

  28~41

   

  28

   

  СХД

   

  13-р хороо

   

  36-р сургуулийн спорт заал

   

  374

   

  28~42

   

  28

   

  СХД

   

  13-р хороо

   

  36-р сургуулийн урлаг танхим

   

  375

   

  28~43

   

  28

   

  СХД

   

  14-р хороо

   

  112 дугаар цэцэрлэг

   

  376

   

  28~44

   

  28

   

  СХД

   

  14-р хороо

   

  101 дүгээр цэцэрлэг

   

  377

   

  28~45

   

  28

   

  СХД

   

  15-р хороо

  Ирээдүй цогцолбор /86-р сургууль/ 1 дүгээр ахлах сургуулийн спорт заал
   

  378

   

  28~46

   

  28

   

  СХД

   

  15-р хороо

  Ирээдүй цогцолбор /86-р сургууль/ 1дүгээр ахлах сургуулийн урлаг заал
   

  379

   

  28~47

   

  28

   

  СХД

   

  16-р хороо

   

  82 дугаар сургууль спорт заал

  Хан-Уул дүүрэг

   

  380

   

  28~48

   

  28

   

  СХД

   

  16-р хороо

   

  82 дугаар сургууль урлаг заал

   

  381

   

  28~49

   

  28

   

  СХД

   

  17-р хороо

   

  83 дугаар сургуулийн урлаг заал

   

  382

   

  28~50

   

  28

   

  СХД

   

  17-р хороо

   

  83 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  383

   

  28~51

   

  28

   

  СХД

   

  18-р хороо

   

  12 дугаар сургуулийн урлаг заал

   

  384

   

  28~52

   

  28

   

  СХД

   

  18-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  385

   

  28~53

   

  28

   

  СХД

   

  19-р хороо

   

  26 дугаар цэцэрлэг

   

  386

   

  28~54

   

  28

   

  СХД

   

  19-р хороо

   

  62 дугаар сургуулийн урлаг заал

   

  387

   

  28~55

   

  28

   

  СХД

   

  19-р хороо

   

  92 дугаар цэцэрлэг

   

  388

   

  28~56

   

  28

   

  СХД

   

  21-р хороо

   

  74 дүгээр сургуулийн спорт заал

   

  389

   

  28~57

   

  28

   

  СХД

   

  21-р хороо

   

  Соѐлын ордны бүжгийн заал

   

  390

   

  28~58

   

  28

   

  СХД

   

  23-р хороо

   

  143 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  391

   

  28~59

   

  28

   

  СХД

   

  23-р хороо

   

  118 дугаар цэцэрлэг

   

  392

   

  29~1

   

  29

   

  ХУД

   

  1-р хороо

   

  52-р сургуулийн спорт заал

   

  393

   

  29~2

   

  29

   

  ХУД

   

  1-р хороо

   

  53-р цэцэрлэг

   

  394

   

  29~3

   

  29

   

  ХУД

   

  1-р хороо

   

  67-р цэцэрлэг

   

  395

   

  29~4

   

  29

   

  ХУД

   

  2-р хороо

   

  15-р сургуулийн спорт заал

   

  396

   

  29~5

   

  29

   

  ХУД

   

  2-р хороо

   

  19-р хорооллын үйлчилгээний төвийн номын сан

   

  397

   

  29~6

   

  29

   

  ХУД

   

  2-р хороо

   

  65-р цэцэрлэг

   

  398

   

  29~7

   

  29

   

  ХУД

   

  2-р хороо

   

  15-р сургуулийн урлаг заал

   

  399

   

  29~8

   

  29

   

  ХУД

   

  3-р хороо

   

  батлан хамгаалах туслах нийгэмлэгийн байр

   

  400

   

  29~9

   

  29

   

  ХУД

   

  3-р хороо

   

  монгол солонгосын техникийн коллежийн байр

   

  401

   

  29~10

   

  29

   

  ХУД

   

  3-р хороо

   

  18-р сургууль

   

  402

   

  29~11

   

  29

   

  ХУД

   

  4-р хороо

   

  34-р сургуулийн урлаг заал

   

  403

   

  29~12

   

  29

   

  ХУД

   

  4-р хороо

   

  34-р сургуулийн спорт заал

   

   

  404

   

  29~13

   

  29

   

  ХУД

   

  4-р хороо

   

  Англи сургууль

   

  405

   

  29~14

   

  29

   

  ХУД

   

  4-р хороо

   

  Сакура сургууль

   

  406

   

  29~15

   

  29

   

  ХУД

   

  4-р хороо

   

  Солонго Эс ЭФ сургууль

   

  407

   

  29~16

   

  29

   

  ХУД

   

  5-р хороо

   

  Хорооны Иргэний танхим

   

  408

   

  29~17

   

  29

   

  ХУД

   

  5-р хороо

   

  29-р цэцэрлэг

   

  409

   

  29~18

   

  29

   

  ХУД

   

  6-р хороо

   

  6-р хорооны иргэний танхимд

   

  410

   

  29~19

   

  29

   

  ХУД

   

  6-р хороо

   

  41-р сургуулийн урлаг заал

   

  411

   

  29~20

   

  29

   

  ХУД

   

  7-р хороо

   

  7-р Хороо “Иргэний танхим”

   

  412

   

  29~21

   

  29

   

  ХУД

   

  7-р хороо

   

  60-р сургуулийн урлаг заал

   

  413

   

  29~22

   

  29

   

  ХУД

   

  8-р хороо

   

  209-р цэцэрлэг

   

  414

   

  29~23

   

  29

   

  ХУД

   

  8-р хороо

   

  Хорооны иргэний танхим

   

  415

   

  29~24

   

  29

   

  ХУД

   

  8-р хороо

   

  118-р сургуулийн спорт заал

   

  416

   

  29~25

   

  29

   

  ХУД

   

  9-р хороо

   

  114 дүгээр сургууль

   

  417

   

  29~26

   

  29

   

  ХУД

   

  9-р хороо

   

  134 дүгээр цэцэрлэг

   

  418

   

  29~27

   

  29

   

  ХУД

   

  9-р хороо

   

  9 дүгээр хороо

   

  419

   

  29~28

   

  29

   

  ХУД

   

  10-р хороо

   

  135 дугаар бага сургууль

   

  420

   

  29~29

   

  29

   

  ХУД

   

  10-р хороо

   

  49 дүгээр цэцэрлэг

   

  421

   

  29~30

   

  29

   

  ХУД

   

  10-р хороо

   

  230 дугаар цэцэрлэг

   

  422

   

  29~31

   

  29

   

  ХУД

   

  11-р хороо

   

  Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуулийн “Хатан Туул” урлаг театр

   

  423

   

  29~32

   

  29

   

  ХУД

   

  11-р хороо

   

  Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуулийн “Спорт заал”

   

  424

   

  29~33

   

  29

   

  ХУД

   

  11-р хороо

  П.Энхболдын нэрэмжит ерөнхий боловсролын 32-р сургууль
   

  425

   

  29~34

   

  29

   

  ХУД

   

  12-р хороо

   

  10 дугаар сургуулийн спорт заал

   

  426

   

  29~35

   

  29

   

  ХУД

   

  12-р хороо

   

  “Их аян” худалдааны төвийн заал

   

  427

   

  29~36

   

  29

   

  ХУД

   

  13-р хороо

   

  26-р сургуулийн заал

   

   

  428

   

  29~37

   

  29

   

  ХУД

   

  13-р хороо

   

  иргэний танхим

   

  429

   

  29~38

   

  29

   

  ХУД

   

  14-р хороо

   

  59-р сургуулийн урлаг заал

   

  430

   

  29~39

   

  29

   

  ХУД

   

  14-р хороо

   

  Шинэ 59-р цогцолбор сургуулийн хоѐрдугаар байрны заал

   

  431

   

  29~40

   

  29

   

  ХУД

   

  15-р хороо

   

  218-р цэцэрлэгийн урлаг заал

   

  432

   

  29~41

   

  29

   

  ХУД

   

  15-р хороо

   

  130-р бага сургуулийн урлаг заал

   

  433

   

  29~42

   

  29

   

  ХУД

   

  15-р хороо

   

  130-р бага сургуулийн спорт заал

   

  434

   

  29~43

   

  29

   

  ХУД

   

  15-р хороо

   

  хөл бөмбөгийн холбооны заал

   

  435

   

  29~44

   

  29

   

  ХУД

   

  16-р хороо

   

  Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн спорт заал

   

  436

   

  29~45

   

  29

   

  ХУД

   

  16-р хороо

   

  Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн Урлаг заал

   

  437

   

  29~46

   

  29

   

  ХУД

   

  16-р хороо

   

  16 хороо иргэний танхим

   

  438

   

  29~47

   

  29

   

  ХУД

   

  16-р хороо

   

  Буянт-Ухаа 1-р хороолол 223-р цэцэрлэг

   

  439

   

  29~48

   

  29

   

  ХУД

   

  17-р хороо

   

  Удирдлагын академын сургалтын заал

   

  440

   

  29~49

   

  29

   

  ХУД

   

  17-р хороо

   

  Ривер гарден хотхон/Jet school/

   

  441

   

  29~50

   

  29

   

  ХУД

   

  17-р хороо

   

  Монгол оюу ЕБС-ийн спорт заал

   

  442

   

  29~51

   

  29

   

  ХУД

   

  18-р хороо

   

  18 дугаар хорооны байр

   

  443

   

  29~52

   

  29

   

  ХУД

   

  18-р хороо

   

  “Оргил” хувийн дунд сургууль

   

  444

   

  29~53

   

  29

   

  ХУД

   

  19-р хороо

   

  115 сургуулийн урлаг заал

   

  445

   

  29~54

   

  29

   

  ХУД

   

  19-р хороо

   

  19 дүгээр хорооны байр

   

  446

   

  29~55

   

  29

   

  ХУД

   

  19-р хороо

   

  115 сургуулийн спорт заал

   

  447

   

  29~56

   

  29

   

  ХУД

   

  20-р хороо

   

  27-р цэцэрлэг урлаг заал

   

  448

   

  29~57

   

  29

   

  ХУД

   

  20-р хороо

   

  41-р цэцэрлэгийн урлаг заал

   

  449

   

  29~58

   

  29

   

  ХУД

   

  20-р хороо

   

  мишээл экспо

   

  450

   

  29~59

   

  29

   

  ХУД

   

  21-р хороо

   

  МИАТ-компаний спорт заал

   

  451

   

  29~60

   

  29

   

  ХУД

   

  21-р хороо

   

  250-р цэцэрлэг

   

  gereg.mn

  АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

  Холбоотой мэдээ