Нийслэлийн хэмжээнд санал авах байруудын байршил дүүрэг,хороодоор

2020-06-24

2020 оны УИХ-ын ээлжит сонгууль өнөөдөр өглөө 07:00 цагт эхэлж, оройн 22:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ. Санал авах байр ажиллах газруудын нэр, байршлын дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

Багануур дүүрэг, Баянгол дүүрэг

 

 

Д/д

Хэсгийн дугаар Тойргийн дугаар  

Дүүргийн нэр

 

Баг хорооны дугаар, нэр

 

 

Санал авах байр ажиллах газрын нэр, байршил

 

1

 

21~1

 

21

 

БНД

 

1-р хороо

Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим
 

2

 

21~2

 

21

 

БНД

 

1-р хороо

Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Урлагийн танхим
 

3

 

21~3

 

21

 

БНД

 

1-р хороо

Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Спортын танхим
 

4

 

21~4

 

21

 

БНД

 

2-р хороо

 

2 дугаар хорооны Ажлын албаны хурлын танхим

 

5

 

21~5

 

21

 

БНД

 

3-р хороо

Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Урлагийн танхим
 

6

 

21~6

 

21

 

БНД

 

3-р хороо

Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим
 

7

 

21~7

 

21

 

БНД

 

3-р хороо

Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Спортын танхим
 

8

 

21~8

 

21

 

БНД

 

4-р хороо

 

4 дүгээр хорооны Ажлын албаны хурлын танхим

 

9

 

21~9

 

21

 

БНД

 

4-р хороо

 

Насан туршын боловсролын төвийн Сургалтын танхим

 

10

 

21~10

 

21

 

БНД

 

5-р хороо

Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим
 

11

 

21~11

 

21

 

БНД

 

5-р хороо

 

Биеийн тамир спорт хорооны “А” танхим

 

12

 

21~12

 

21

 

БХД

 

1-р хороо

 

биеийн тамир, спортын хорооны биеийн тамирын танхим

 

13

 

21~13

 

21

 

БХД

 

2-р хороо

Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны биеийн тамирын танхим
 

14

 

21~14

 

21

 

НД

 

1-р хороо

 

Хорооны Улаан булан /хуучин/

 

15

 

21~15

 

21

 

НД

 

1-р хороо

 

1 дүгээр хорооны байр

 

16

 

21~16

 

21

 

НД

 

2-р хороо

 

Соѐлын ордон

 

17

 

21~17

 

21

 

НД

 

3-р хороо

 

3 дугаар хорооны байр

 

18

 

21~18

 

21

 

НД

 

3-р хороо

 

109 дүгээр бага сургууль

 

19

 

21~19

 

21

 

НД

 

4-р хороо

 

4 дүгээр хорооны байр

Налайх дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг

 

20

 

21~20

 

21

 

НД

 

4-р хороо

 

4 дүгээр хорооны Соѐлын төв (Хорооны хуучин байр)

 

21

 

21~21

 

21

 

НД

 

5-р хороо

 

5 дугаар хорооны байр

 

22

 

21~22

 

21

 

НД

 

6-р хороо

 

6 дугаар хорооны нэг цэгийн байр

 

23

 

21~23

 

21

 

НД

 

7-р хороо

 

Голомт цогцолбор сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр

 

24

 

21~24

 

21

 

НД

 

7-р хороо

 

7 дугаар хорооны байр

 

25

 

21~25

 

21

 

НД

 

8-р хороо

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр
 

26

 

21~26

 

21

 

НД

 

8-р хороо

 

119 дүгээр сургуулийн хичээлийн байр

 

27

 

22~1

 

22

 

БЗД

 

26-р хороо

 

133 дугаар сургуулийн заал

 

28

 

22~2

 

22

 

БЗД

 

26-р хороо

 

26-р хорооны байр

 

29

 

22~3

 

22

 

БЗД

 

26-р хороо

 

Чухаг-2 хотхон

 

30

 

22~4

 

22

 

БЗД

 

26-р хороо

 

олимп хороолол 200-р байр 1 тоот

 

31

 

22~5

 

22

 

БЗД

 

26-р хороо

 

133-р сургууль

 

32

 

22~6

 

22

 

БЗД

 

26-р хороо

Дүнжингарав худалдааны төвийн урд байрлах Эдү Кампус спорт заал
 

33

 

22~7

 

22

 

БЗД

 

4-р хороо

 

4-р хорооны байр

 

34

 

22~8

 

22

 

БЗД

 

4-р хороо

 

191 дүгээр цэцэрлэг

 

35

 

22~9

 

22

 

БЗД

 

4-р хороо

 

Шавь цогцолбор 30-р сургуулийн спорт заал

 

36

 

22~10

 

22

 

БЗД

 

4-р хороо

 

201 дүгээр цэцэрлэг

 

37

 

22~11

 

22

 

БЗД

 

4-р хороо

 

Шавь цогцолбор 30-р сургуулийн өргөтгөл

 

38

 

22~12

 

22

 

БЗД

 

5-р хороо

 

213 дугаар цэцэрлэг

 

39

 

22~13

 

22

 

БЗД

 

5-р хороо

 

Улаанбаатар их сургууль

 

40

 

22~14

 

22

 

БЗД

 

5-р хороо

 

5-р хорооны байр

 

41

 

22~15

 

22

 

БЗД

 

5-р хороо

 

УСУГ-ын харьяа зөөврийн усан хангамжийн албаны байр

 

42

 

22~16

 

22

 

БЗД

 

5-р хороо

 

115 дугаар цэцэрлэг

 

43

 

22~17

 

22

 

БЗД

 

5-р хороо

 

Шавь цогцолбор 69-р сургууль

Баянзүрх дүүрэг

 

44

 

22~18

 

22

 

БЗД

 

6-р хороо

 

59-р цэцэрлэг

 

45

 

22~19

 

22

 

БЗД

 

6-р хороо

 

21-р сургууль

 

46

 

22~20

 

22

 

БЗД

 

6-р хороо

 

136-р цэцэрлэг

 

47

 

22~21

 

22

 

БЗД

 

8-р хороо

 

Баянзүрх цогцолбор сургуулийн заал

 

48

 

22~22

 

22

 

БЗД

 

8-р хороо

 

32-р цэцэрлэгийн байр

 

49

 

22~23

 

22

 

БЗД

 

8-р хороо

 

92-р сургуулийн заал

 

50

 

22~24

 

22

 

БЗД

 

8-р хороо

 

8-р хорооны байр

 

51

 

22~25

 

22

 

БЗД

 

8-р хороо

 

Амгалан цогцолбор сургуулийн заал

 

52

 

22~26

 

22

 

БЗД

 

13-р хороо

 

14-р сургууль

 

53

 

22~27

 

22

 

БЗД

 

13-р хороо

 

13-р хорооны байр

 

54

 

22~28

 

22

 

БЗД

 

13-р хороо

 

55-р сургууль

 

55

 

22~29

 

22

 

БЗД

 

14-р хороо

 

Идэр Дээд сургуулийн заал

 

56

 

22~30

 

22

 

БЗД

 

14-р хороо

 

грийн ресурс 78 дугаар байр Үйлчилгээний заал

 

57

 

22~31

 

22

 

БЗД

 

14-р хороо

 

14-р хорооны байр

 

58

 

22~32

 

22

 

БЗД

 

14-р хороо

 

Миний хүүхдүүд цэцэрлэг 36-а байр

 

59

 

22~33

 

22

 

БЗД

 

14-р хороо

 

Хүүхэд эрдэнэ цэцэрлэг

 

60

 

22~34

 

22

 

БЗД

 

15-р хороо

 

15-р хорооны байр

 

61

 

22~35

 

22

 

БЗД

 

15-р хороо

 

122-р цэцэрлэг

 

62

 

22~36

 

22

 

БЗД

 

16-р хороо

 

21 дүгээр цэцэрлэг

 

63

 

22~37

 

22

 

БЗД

 

16-р хороо

 

16-р хорооны байр

 

64

 

22~38

 

22

 

БЗД

 

16-р хороо

 

БХИС-н заал

 

65

 

22~39

 

22

 

БЗД

 

16-р хороо

 

44-р сургуулийн урлаг заал

 

66

 

22~40

 

22

 

БЗД

 

16-р хороо

 

53-р сургуулийн спорт заал

 

67

 

22~41

 

22

 

БЗД

 

18-р хороо

 

18-р хорооны байр

 

 

68

 

22~42

 

22

 

БЗД

 

18-р хороо

 

84-р сургуулийн заал

 

69

 

22~43

 

22

 

БЗД

 

18-р хороо

 

147-р цэцэрлэг

 

70

 

22~44

 

22

 

БЗД

 

25-р хороо

 

255 дугаар цэцэрлэг

 

71

 

22~45

 

22

 

БЗД

 

25-р хороо

 

25-р хорооны байр

 

72

 

22~46

 

22

 

БЗД

 

25-р хороо

 

111 дүгээр сургууль

 

73

 

22~47

 

22

 

БЗД

 

25-р хороо

 

256 дугаар цэцэрлэг

 

74

 

23~1

 

23

 

БЗД

 

27-р хороо

 

Ерөнхий боловсролын 102 дугаар сургуулийн спорт заал

 

75

 

23~2

 

23

 

БЗД

 

27-р хороо

 

27-р хорооны байр

 

76

 

23~3

 

23

 

БЗД

 

27-р хороо

 

Ерөнхий боловсролын 102 дугаар сургуулийн урлаг заал

 

77

 

23~4

 

23

 

БЗД

 

27-р хороо

 

45 дугаар цэцэрлэг

 

78

 

23~5

 

23

 

БЗД

 

28-р хороо

 

Зэвсэгт хүчний 015-р анги

 

79

 

23~6

 

23

 

БЗД

 

28-р хороо

 

28-р хорооны байр

 

80

 

23~7

 

23

 

БЗД

 

28-р хороо

 

120-р сургууль

 

81

 

23~8

 

23

 

БЗД

 

1-р хороо

 

48 дугаар сургуулийн спорт заал

 

82

 

23~9

 

23

 

БЗД

 

1-р хороо

 

1-р хорооны байр

 

83

 

23~10

 

23

 

БЗД

 

1-р хороо

 

48-р сургуулийн урлаг заал

 

84

 

23~11

 

23

 

БЗД

 

2-р хороо

 

Дотоодын цэргийн 805-р анги

 

85

 

23~12

 

23

 

БЗД

 

2-р хороо

 

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургууль /КТМС/

 

86

 

23~13

 

23

 

БЗД

 

2-р хороо

 

2-р хорооны байр

 

87

 

23~14

 

23

 

БЗД

 

3-р хороо

 

33-р сургуулийн спорт заал

 

88

 

23~15

 

23

 

БЗД

 

3-р хороо

 

33-р сургуулийн урлаг заал

 

89

 

23~16

 

23

 

БЗД

 

7-р хороо

 

97 дугаар сургуулийн /урлаг заал/

 

90

 

23~17

 

23

 

БЗД

 

7-р хороо

 

204 дүгээр цэцэрлэг

 

91

 

23~18

 

23

 

БЗД

 

9-р хороо

 

Бага 79-р сургууль

 

 

92

 

23~19

 

23

 

БЗД

 

9-р хороо

 

9-р хорооны байр

 

93

 

23~20

 

23

 

БЗД

 

9-р хороо

 

167-р цэцэрлэг

 

94

 

23~21

 

23

 

БЗД

 

9-р хороо

 

СЭМҮТ

 

95

 

23~22

 

23

 

БЗД

 

10-р хороо

 

142-р сургууль

 

96

 

23~23

 

23

 

БЗД

 

10-р хороо

 

10-р хорооны байр

 

97

 

23~24

 

23

 

БЗД

 

11-р хороо

 

126-р сургууль

 

98

 

23~25

 

23

 

БЗД

 

11-р хороо

 

200-р цэцэрлэг

 

99

 

23~26

 

23

 

БЗД

 

11-р хороо

 

11-р хорооны байр

 

100

 

23~27

 

23

 

БЗД

 

12-р хороо

 

12-р хорооны байр

 

101

 

23~28

 

23

 

БЗД

 

12-р хороо

 

20-р цэцэрлэг

 

102

 

23~29

 

23

 

БЗД

 

12-р хороо

 

Баянзүрх дүүргийн соѐлын төв /Жанжин клуб/

 

103

 

23~30

 

23

 

БЗД

 

12-р хороо

 

“Наранбилэг” гувара трейд

 

104

 

23~31

 

23

 

БЗД

 

17-р хороо

 

79-р сургуулийн 1 дүгээр байр

 

105

 

23~32

 

23

 

БЗД

 

17-р хороо

 

БЗД-ийн 3-р цэцэрлэг

 

106

 

23~33

 

23

 

БЗД

 

17-р хороо

 

17-р хорооны байр

 

107

 

23~34

 

23

 

БЗД

 

19-р хороо

 

19-р хорооны байр

 

108

 

23~35

 

23

 

БЗД

 

19-р хороо

 

136-р сургууль

 

109

 

23~36

 

23

 

БЗД

 

19-р хороо

 

Газарчин дээд сургууль

 

110

 

23~37

 

23

 

БЗД

 

20-р хороо

 

85 дугаар сургууль спорт заал

 

111

 

23~38

 

23

 

БЗД

 

20-р хороо

 

63 дугаар цэцэрлэгийн байр

 

112

 

23~39

 

23

 

БЗД

 

20-р хороо

 

85 дугаар сургууль урлагийн заал

 

113

 

23~40

 

23

 

БЗД

 

21-р хороо

 

202 дугаар цэцэрлэг

 

114

 

23~41

 

23

 

БЗД

 

21-р хороо

 

127 дугаар сургууль

 

115

 

23~42

 

23

 

БЗД

 

21-р хороо

 

21-р хорооны байр

Сүхбаатар дүүрэг

 

116

 

23~43

 

23

 

БЗД

 

22-р хороо

 

Зэвсэгт хүчний 032-р анги

 

117

 

23~44

 

23

 

БЗД

 

22-р хороо

 

22-р хорооны байр

 

118

 

23~45

 

23

 

БЗД

 

22-р хороо

 

137-р сургууль

 

119

 

23~46

 

23

 

БЗД

 

22-р хороо

 

Мэдээлэл холбооны технологийн их сургууль

 

120

 

23~47

 

23

 

БЗД

 

23-р хороо

 

23-р хорооны байр

 

121

 

23~48

 

23

 

БЗД

 

23-р хороо

 

6-р цэцэрлэг

 

122

 

23~49

 

23

 

БЗД

 

23-р хороо

 

87-р сургууль өргөтгөл заал

 

123

 

23~50

 

23

 

БЗД

 

23-р хороо

 

87-р сургууль спорт заал

 

124

 

23~51

 

23

 

БЗД

 

24-р хороо

 

24-р хорооны байр

 

125

 

23~52

 

23

 

БЗД

 

24-р хороо

 

Зэвсэгт хүчний 065-р ангийн соѐлын төв

 

126

 

23~53

 

23

 

БЗД

 

24-р хороо

 

168-р цэцэрлэг

 

127

 

24~1

 

24

 

СБД

 

1-р хороо

 

Монголын хүүхдийн ордон

 

128

 

24~2

 

24

 

СБД

 

1-р хороо

 

1 дүгээр дунд сургууль

 

129

 

24~3

 

24

 

СБД

 

2-р хороо

 

31 дүгээр дунд сургууль

 

130

 

24~4

 

24

 

СБД

 

3-р хороо

 

160 дугаар цэцэрлэг

 

131

 

24~5

 

24

 

СБД

 

3-р хороо

 

Монгол -Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль

 

132

 

24~6

 

24

 

СБД

 

4-р хороо

 

45 дугаар дунд сургууль

 

133

 

24~7

 

24

 

СБД

 

5-р хороо

 

11 дүгээр дунд сургууль

 

134

 

24~8

 

24

 

СБД

 

5-р хороо

 

6 дугаар дунд сургууль

 

135

 

24~9

 

24

 

СБД

 

6-р хороо

 

2-р цэцэрлэг

 

136

 

24~10

 

24

 

СБД

 

6-р хороо

 

МУИС-ийн Хичээлийн байр

 

137

 

24~11

 

24

 

СБД

 

7-р хороо

 

Хөгжим бүжгийн коллеж

 

138

 

24~12

 

24

 

СБД

 

7-р хороо

 

2 дугаар дунд сургууль

 

139

 

24~13

 

24

 

СБД

 

7-р хороо

 

135 дугаар цэцэрлэг

Сүхбаатар дүүрэг

 

140

 

24~14

 

24

 

СБД

 

8-р хороо

 

МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль

 

141

 

24~15

 

24

 

СБД

 

8-р хороо

 

Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их сургууль

 

142

 

24~16

 

24

 

СБД

 

9-р хороо

 

4 дүгээр дунд сургууль / спорт заал/

 

143

 

24~17

 

24

 

СБД

 

9-р хороо

 

4 дүгээр дунд сургууль /урлаг заал/

 

144

 

24~18

 

24

 

СБД

 

10-р хороо

 

24 дүгээр цэцэрлэг

 

145

 

24~19

 

24

 

СБД

 

10-р хороо

 

16 дугаар дунд сургууль

 

146

 

24~20

 

24

 

СБД

 

10-р хороо

 

234 дүгээр цэцэрлэг

 

147

 

24~21

 

24

 

СБД

 

11-р хороо

 

29 дүгээр тусгай дунд сургуулийн байр

 

148

 

24~22

 

24

 

СБД

 

11-р хороо

 

131 дүгээр дунд сургуулийн байр

 

149

 

24~23

 

24

 

СБД

 

11-р хороо

 

Үйлдвэр урлалын политехник коллежийн байр

 

150

 

24~24

 

24

 

СБД

 

12-р хороо

 

Шинэ гол цуглааны байр

 

151

 

24~25

 

24

 

СБД

 

12-р хороо

 

12 дугаар хорооны иргэний танхим

 

152

 

24~26

 

24

 

СБД

 

13-р хороо

 

жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн төв /доод давхар/

 

153

 

24~27

 

24

 

СБД

 

13-р хороо

 

13 дугаар хорооны байр

 

154

 

24~28

 

24

 

СБД

 

14-р хороо

 

35 дугаар дунд сургуулийн бага сургуулийн танхим

 

155

 

24~29

 

24

 

СБД

 

14-р хороо

 

35 дугаар дунд сургуулийн спорт заал

 

156

 

24~30

 

24

 

СБД

 

15-р хороо

 

15 дугаар хорооны цогцолбор байр

 

157

 

24~31

 

24

 

СБД

 

15-р хороо

 

58 дугаар дунд сургууль

 

158

 

24~32

 

24

 

СБД

 

16-р хороо

 

16 дугаар хорооны цогцолбор байр

 

159

 

24~33

 

24

 

СБД

 

16-р хороо

 

171 дүгээр цэцэрлэг

 

160

 

24~34

 

24

 

СБД

 

16-р хороо

 

130 дугаар цэцэрлэг

 

161

 

24~35

 

24

 

СБД

 

17-р хороо

 

58 дугаар сургуулийн 3 дугаар байрны спорт заал

 

162

 

24~36

 

24

 

СБД

 

17-р хороо

 

Сүхбаатар гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төвийн спорт заал

 

163

 

24~37

 

24

 

СБД

 

18-р хороо

 

71 дүгээр дунд сургуулийн хувцас солих заал

Чингэлтэй дүүрэг

 

164

 

24~38

 

24

 

СБД

 

18-р хороо

 

18 дугаар хорооны Иргэний танхим

 

165

 

24~39

 

24

 

СБД

 

18-р хороо

 

71 дүгээр сургуулийн нэг давхрын заал

 

166

 

24~40

 

24

 

СБД

 

19-р хороо

 

19 дүгээр хорооны цогцолбор байр

 

167

 

24~41

 

24

 

СБД

 

20-р хороо

 

217 дугаар цэцэрлэгийн байр

 

168

 

24~42

 

24

 

СБД

 

20-р хороо

 

20 дугаар хорооны цогцолбор байр

 

169

 

25~1

 

25

 

ЧД

 

1-р хороо

 

23 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал

 

170

 

25~2

 

25

 

ЧД

 

2-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

171

 

25~3

 

25

 

ЧД

 

3-р хороо

 

24 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын заал

 

172

 

25~4

 

25

 

ЧД

 

3-р хороо

 

24 дүгээр сургуулийн үүдний танхим

 

173

 

25~5

 

25

 

ЧД

 

4-р хороо

Онцгой байдлын Ерөнхий газрын харьяа “Аврагч” биеийн тамир, техникийн спорт хорооны заал
 

174

 

25~6

 

25

 

ЧД

 

4-р хороо

 

5 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал

 

175

 

25~7

 

25

 

ЧД

 

5-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

176

 

25~8

 

25

 

ЧД

 

5-р хороо

Хөдөлмөрийн дээд сургуулийн 2 дугаар давхарт лекцийн танхим
 

177

 

25~9

 

25

 

ЧД

 

6-р хороо

 

50 дугаар сургуулийн Урлаг заал

 

178

 

25~10

 

25

 

ЧД

 

6-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

179

 

25~11

 

25

 

ЧД

 

7-р хороо

 

“Ньюбюүти мүүн”ХХК-ийн байр Хувьсгалчид г-10-00

 

180

 

25~12

 

25

 

ЧД

 

7-р хороо

 

Хайрхан хөгжлийн төвийн хоѐрдугаар байр

 

181

 

25~13

 

25

 

ЧД

 

7-р хороо

 

Өрхийн хөгжлийг дэмжих төвийн байр

 

182

 

25~14

 

25

 

ЧД

 

8-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

183

 

25~15

 

25

 

ЧД

 

9-р хороо

 

31 дүгээр цэцэрлэг

 

184

 

25~16

 

25

 

ЧД

 

9-р хороо

 

хорооны иргэний танхим

 

185

 

25~17

 

25

 

ЧД

 

10-р хороо

 

хорооны иргэний танхим

 

186

 

25~18

 

25

 

ЧД

 

10-р хороо

 

39 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын заал

 

187

 

25~19

 

25

 

ЧД

 

11-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

Чингэлтэй дүүрэг

 

188

 

25~20

 

25

 

ЧД

 

11-р хороо

 

57 дугаар сургуулийн урлаг заал

 

189

 

25~21

 

25

 

ЧД

 

12-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

190

 

25~22

 

25

 

ЧД

 

12-р хороо

 

61 дүгээр сургууль

 

191

 

25~23

 

25

 

ЧД

 

12-р хороо

 

138 дугаар сургуулийн спорт заал

 

192

 

25~24

 

25

 

ЧД

 

12-р хороо

 

154 дүгээр цэцэрлэг

 

193

 

25~25

 

25

 

ЧД

 

13-р хороо

 

17-р сургуулийн урлаг заал

 

194

 

25~26

 

25

 

ЧД

 

13-р хороо

 

49-р сургуулийн урлаг заал

 

195

 

25~27

 

25

 

ЧД

 

14-р хороо

 

14 дүгээр хорооны иргэний танхим

 

196

 

25~28

 

25

 

ЧД

 

14-р хороо

 

126-р цэцэрлэг

 

197

 

25~29

 

25

 

ЧД

 

15-р хороо

 

72 дугаар сургуулийн спорт заал

 

198

 

25~30

 

25

 

ЧД

 

15-р хороо

 

72 дугаар сургуулийн урлаг заал

 

199

 

25~31

 

25

 

ЧД

 

16-р хороо

Шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэг /Согоотын 84 дүгээр гудамжинд/
 

200

 

25~32

 

25

 

ЧД

 

16-р хороо

 

Чингэлтэй дүүргийн 139 дүгээр бага сургууль

 

201

 

25~33

 

25

 

ЧД

 

16-р хороо

 

Чингэлтэй дүүргийн 246 дугаар цэцэрлэг

 

202

 

25~34

 

25

 

ЧД

 

16-р хороо

139 дүгээр бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор байрны цэцэрлэгийн байр
 

203

 

25~35

 

25

 

ЧД

 

17-р хороо

 

103-р цэцэрлэгийн 1 давхарт ” Хусхан” бүлгийн анги

 

204

 

25~36

 

25

 

ЧД

 

17-р хороо

 

140-р сургуулийн биеийн тамирын зааланд

 

205

 

25~37

 

25

 

ЧД

 

17-р хороо

 

17 дугаар хорооны иргэний танхимд

 

206

 

25~38

 

25

 

ЧД

 

17-р хороо

 

103-р цэцэрлэгийн 1 давхарт “нарсхан” бүлгийн анги

 

207

 

25~39

 

25

 

ЧД

 

18-р хороо

 

37 дугаар сургуулийн өргөтгөл

 

208

 

25~40

 

25

 

ЧД

 

18-р хороо

 

247 дугаар цэцэрлэг

 

209

 

25~41

 

25

 

ЧД

 

18-р хороо

 

37 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал

 

210

 

25~42

 

25

 

ЧД

 

19-р хороо

 

хорооны иргэний танхим

 

211

 

25~43

 

25

 

ЧД

 

19-р хороо

 

117 дугаар сургуулийн урлаг заал

Баянгол дүүрэг

 

212

 

25~44

 

25

 

ЧД

 

19-р хороо

 

155 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр давхар

 

213

 

26~1

 

26

 

БГД

 

1-р хороо

 

Хорооны цогцолбор байр

 

214

 

26~2

 

26

 

БГД

 

1-р хороо

 

УБТЗ-ын 185-р цэцэрлэг

 

215

 

26~3

 

26

 

БГД

 

1-р хороо

 

УБТЗ-ын өртөөний байр

 

216

 

26~4

 

26

 

БГД

 

2-р хороо

 

УБТЗ-ын Дуу бүжгийн чуулга

 

217

 

26~5

 

26

 

БГД

 

2-р хороо

 

51-р сургууль

 

218

 

26~6

 

26

 

БГД

 

2-р хороо

 

тээврийн дээд сургууль

 

219

 

26~7

 

26

 

БГД

 

3-р хороо

 

100 дугаар цэцэрлэг

 

220

 

26~8

 

26

 

БГД

 

3-р хороо

 

Хараагүйчүүдийн төвийн сургалтын байр

 

221

 

26~9

 

26

 

БГД

 

3-р хороо

 

141-р сургууль

 

222

 

26~10

 

26

 

БГД

 

3-р хороо

 

180 дугаар цэцэрлэг

 

223

 

26~11

 

26

 

БГД

 

3-р хороо

 

73 дугаар сургууль

 

224

 

26~12

 

26

 

БГД

 

4-р хороо

 

164-р цэцэрлэг

 

225

 

26~13

 

26

 

БГД

 

4-р хороо

 

38-р сургууль

 

226

 

26~14

 

26

 

БГД

 

4-р хороо

 

20-р сургууль

 

227

 

26~15

 

26

 

БГД

 

4-р хороо

 

157-р цэцэрлэг

 

228

 

26~16

 

26

 

БГД

 

5-р хороо

 

ттдс

 

229

 

26~17

 

26

 

БГД

 

5-р хороо

 

Хорооны цогцолбор байр

 

230

 

26~18

 

26

 

БГД

 

5-р хороо

 

ЭӨЦС-56

 

231

 

26~19

 

26

 

БГД

 

5-р хороо

 

120 дугаар цэцэрлэг

 

232

 

26~20

 

26

 

БГД

 

6-р хороо

 

114-р цэцэрлэг

 

233

 

26~21

 

26

 

БГД

 

6-р хороо

 

хорооны цогцолбор байр

 

234

 

26~22

 

26

 

БГД

 

6-р хороо

 

98-р цэцэрлэг

 

235

 

26~23

 

26

 

БГД

 

6-р хороо

 

43-р дунд сургууль

Баянгол дүүрэг

 

236

 

26~24

 

26

 

БГД

 

6-р хороо

 

БГД-ийн гэр бүл ѐслолын ордон

 

237

 

26~25

 

26

 

БГД

 

6-р хороо

 

сувилахуйн сургууль

 

238

 

26~26

 

26

 

БГД

 

7-р хороо

 

97 дугаар цэцэрлэг

 

239

 

26~27

 

26

 

БГД

 

7-р хороо

 

Хорооны цогцолбор байр

 

240

 

26~28

 

26

 

БГД

 

7-р хороо

 

93 дугаар сургууль

 

241

 

26~29

 

26

 

БГД

 

7-р хороо

 

78 дугаар сургууль

 

242

 

26~30

 

26

 

БГД

 

8-р хороо

 

93 дугаар сургууль

 

243

 

26~31

 

26

 

БГД

 

8-р хороо

 

77 дугаар сургууль

 

244

 

26~32

 

26

 

БГД

 

8-р хороо

 

54 дүгээр сургууль

 

245

 

26~33

 

26

 

БГД

 

8-р хороо

 

89 дүгээр цэцэрлэг

 

246

 

26~34

 

26

 

БГД

 

9-р хороо

 

133 дугаар цэцэрлэг

 

247

 

26~35

 

26

 

БГД

 

9-р хороо

 

113 дугаар сургууль

 

248

 

26~36

 

26

 

БГД

 

10-р хороо

 

Хорооны цогцолбор байр

 

249

 

26~37

 

26

 

БГД

 

10-р хороо

 

13-р сургууль

 

250

 

26~38

 

26

 

БГД

 

10-р хороо

 

Гурван өндөр дэлгүүр

 

251

 

26~39

 

26

 

БГД

 

11-р хороо

 

57-р цэцэрлэг

 

252

 

26~40

 

26

 

БГД

 

11-р хороо

 

хорооны цогцолбор байр

 

253

 

26~41

 

26

 

БГД

 

11-р хороо

 

46-р сургууль

 

254

 

26~42

 

26

 

БГД

 

12-р хороо

 

15-р цэцэрлэг

 

255

 

26~43

 

26

 

БГД

 

12-р хороо

 

хорооны цогцолбор байр

 

256

 

26~44

 

26

 

БГД

 

12-р хороо

 

28-р сургууль

 

257

 

26~45

 

26

 

БГД

 

12-р хороо

 

197-р цэцэрлэг

 

258

 

26~46

 

26

 

БГД

 

13-р хороо

 

76-р цэцэрлэг

 

259

 

26~47

 

26

 

БГД

 

13-р хороо

 

77-р цэцэрлэг

Баянгол дүүрэг

 

260

 

26~48

 

26

 

БГД

 

14-р хороо

 

85 дугаар цэцэрлэг, урлаг танхим

 

261

 

26~49

 

26

 

БГД

 

14-р хороо

 

85 дугаар цэцэрлэг, спорт заал

 

262

 

26~50

 

26

 

БГД

 

15-р хороо

 

40 дүгээр сургууль

 

263

 

26~51

 

26

 

БГД

 

15-р хороо

 

161 дүгээр цэцэрлэг

 

264

 

26~52

 

26

 

БГД

 

16-р хороо

 

хорооны цогцолбор байр

 

265

 

26~53

 

26

 

БГД

 

16-р хороо

 

барилгын коллеж

 

266

 

26~54

 

26

 

БГД

 

17-р хороо

 

СӨБИС

 

267

 

26~55

 

26

 

БГД

 

17-р хороо

 

22-р сургууль

 

268

 

26~56

 

26

 

БГД

 

17-р хороо

 

хорооны иргэний танхим

 

269

 

26~57

 

26

 

БГД

 

18-р хороо

 

96 дугаар сургууль

 

270

 

26~58

 

26

 

БГД

 

18-р хороо

 

87 дугаар цэцэрлэг

 

271

 

26~59

 

26

 

БГД

 

18-р хороо

 

70 дугаар сургууль

 

272

 

26~60

 

26

 

БГД

 

18-р хороо

 

монгени сургууль

 

273

 

26~61

 

26

 

БГД

 

19-р хороо

 

47 дугаар сургууль

 

274

 

26~62

 

26

 

БГД

 

19-р хороо

 

Хорооны цогцолбор байр

 

275

 

26~63

 

26

 

БГД

 

20-р хороо

 

эрин эверест интернэшнл сургуулийн спорт заал

 

276

 

26~64

 

26

 

БГД

 

20-р хороо

 

эрин хороололын 53/6-р байр

 

277

 

26~65

 

26

 

БГД

 

20-р хороо

 

хорооны цогцолбор байр

 

278

 

26~66

 

26

 

БГД

 

21-р хороо

 

12 гудамжны 295 тоотын дэлгүүр

 

279

 

26~67

 

26

 

БГД

 

21-р хороо

 

Өглөг буян хүнсний дэлгүүр

 

280

 

26~68

 

26

 

БГД

 

21-р хороо

 

Хорооны цогцолбор байр

 

281

 

26~69

 

26

 

БГД

 

22-р хороо

 

хорооны цогцолбор байр

 

282

 

26~70

 

26

 

БГД

 

22-р хороо

 

рояал зочид буудлын хурлын танхим

 

283

 

26~71

 

26

 

БГД

 

23-р хороо

 

хорооны цогцолбор байр

Сонгинохайрхан дүүрэг

 

284

 

26~72

 

26

 

БГД

 

23-р хороо

 

57-р цэцэрлэг /салбар бүлэг/

 

285

 

26~73

 

26

 

БГД

 

24-р хороо

 

Хорооны цогцолбор байр

 

286

 

26~74

 

26

 

БГД

 

24-р хороо

 

Космо трейд ХХК-ний байр

 

287

 

26~75

 

26

 

БГД

 

25-р хороо

 

Нийгмийн сэтгэл судлалын сургууль

 

288

 

26~76

 

26

 

БГД

 

25-р хороо

 

Хорооны цогцолбор байр

 

289

 

26~77

 

26

 

БГД

 

25-р хороо

 

Голден парк 1-ийн 104-р байр

 

290

 

27~1

 

27

 

СХД

 

26-р хороо

 

253 дугаар цэцэрлэг

 

291

 

27~2

 

27

 

СХД

 

26-р хороо

 

156 дугаар цэцэрлэг

 

292

 

27~3

 

27

 

СХД

 

26-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

293

 

27~4

 

27

 

СХД

 

32-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

294

 

27~5

 

27

 

СХД

 

32-р хороо

 

195 дугаар цэцэрлэг

 

295

 

27~6

 

27

 

СХД

 

34-р хороо

 

123 дугаар сургуулийн спорт заал

 

296

 

27~7

 

27

 

СХД

 

34-р хороо

 

106 дугаар сургуулийн урлаг заал

 

297

 

27~8

 

27

 

СХД

 

35-р хороо

 

81 дүгээр цэцэрлэг

 

298

 

27~9

 

27

 

СХД

 

35-р хороо

 

35 дугаар хорооны байр, Орбит 61-28 тоот

 

299

 

27~10

 

27

 

СХД

 

36-р хороо

 

263 дугаар цэцэрлэг-02

 

300

 

27~11

 

27

 

СХД

 

36-р хороо

 

263 дугаар цэцэрлэг-01

 

301

 

27~12

 

27

 

СХД

 

36-р хороо

 

260 дугаар цэцэрлэг

 

302

 

27~13

 

27

 

СХД

 

37-р хороо

 

259 дугаар цэцэрлэг

 

303

 

27~14

 

27

 

СХД

 

37-р хороо

 

91 дүгээр цэцэрлэг

 

304

 

27~15

 

27

 

СХД

 

41-р хороо

 

124 дүгээр сургуулийн хурлын заал

 

305

 

27~16

 

27

 

СХД

 

41-р хороо

 

158 дугаар цэцэрлэг

 

306

 

27~17

 

27

 

СХД

 

1-р хороо

 

107 дугаар сургууль

 

307

 

27~18

 

27

 

СХД

 

1-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

 

308

 

27~19

 

27

 

СХД

 

1-р хороо

 

111 дүгээр цэцэрлэг

 

309

 

27~20

 

27

 

СХД

 

2-р хороо

 

42 дугаар сургуулийн Урлаг заал

 

310

 

27~21

 

27

 

СХД

 

2-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

311

 

27~22

 

27

 

СХД

 

2-р хороо

 

42 дугаар сургуулийн Спорт заал

 

312

 

27~23

 

27

 

СХД

 

3-р хороо

 

хорооны иргэний танхим

 

313

 

27~24

 

27

 

СХД

 

3-р хороо

 

65 дугаар сургуулийн хурлын заал

 

314

 

27~25

 

27

 

СХД

 

3-р хороо

 

80 дугаар цэцэрлэг

 

315

 

27~26

 

27

 

СХД

 

4-р хороо

 

226 дугаар цэцэрлэг

 

316

 

27~27

 

27

 

СХД

 

4-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

317

 

27~28

 

27

 

СХД

 

5-р хороо

 

СХД-ийн ЗДТГ-ын байр

 

318

 

27~29

 

27

 

СХД

 

5-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

319

 

27~30

 

27

 

СХД

 

5-р хороо

 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн байр

 

320

 

27~31

 

27

 

СХД

 

6-р хороо

 

9 дүгээр бага сургууль

 

321

 

27~32

 

27

 

СХД

 

6-р хороо

 

6 дугаар хорооны байр

 

322

 

27~33

 

27

 

СХД

 

6-р хороо

 

9 дүгээр ахлах сургуулийн том спорт заал

 

323

 

27~34

 

27

 

СХД

 

20-р хороо

 

228 дугаар цэцэрлэг

 

324

 

27~35

 

27

 

СХД

 

20-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

325

 

27~36

 

27

 

СХД

 

24-р хороо

 

134 дүгээр сургуулийн спорт заал

 

326

 

27~37

 

27

 

СХД

 

24-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

327

 

27~38

 

27

 

СХД

 

22-р хороо

 

Хилийн цэргийн 0151-р ангийн соѐлын ордон

 

328

 

27~39

 

27

 

СХД

 

22-р хороо

 

үндэсний аврах бригадын спорт заал

 

329

 

27~40

 

27

 

СХД

 

22-р хороо

 

Дотоодын цэргийн 05-р ангийн спорт заал

 

330

 

27~41

 

27

 

СХД

 

33-р хороо

 

122 дугаар сургуулийн спорт заал

 

331

 

27~42

 

27

 

СХД

 

33-р хороо

 

122 дугаар бага сургууль

 

 

332

 

27~43

 

27

 

СХД

 

33-р хороо

 

188 дугаар цэцэрлэг

 

333

 

28~1

 

28

 

СХД

 

27-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

334

 

28~2

 

28

 

СХД

 

27-р хороо

 

Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээ

 

335

 

28~3

 

28

 

СХД

 

28-р хороо

 

264 дүгээр цэцэрлэг

 

336

 

28~4

 

28

 

СХД

 

28-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

337

 

28~5

 

28

 

СХД

 

29-р хороо

 

Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээ

 

338

 

28~6

 

28

 

СХД

 

29-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

339

 

28~7

 

28

 

СХД

 

30-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

340

 

28~8

 

28

 

СХД

 

30-р хороо

 

125 дугаар цэцэрлэг

 

341

 

28~9

 

28

 

СХД

 

31-р хороо

 

99 дүгээр цэцэрлэг

 

342

 

28~10

 

28

 

СХД

 

31-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

343

 

28~11

 

28

 

СХД

 

25-р хороо

 

170 дүгээр цэцэрлэг

 

344

 

28~12

 

28

 

СХД

 

25-р хороо

 

104 бага сургуулийн спорт заал

 

345

 

28~13

 

28

 

СХД

 

25-р хороо

 

хорооны иргэний танхим

 

346

 

28~14

 

28

 

СХД

 

38-р хороо

 

55 дугаар цэцэрлэг

 

347

 

28~15

 

28

 

СХД

 

39-р хороо

 

91 дүгээр цэцэрлэг

 

348

 

28~16

 

28

 

СХД

 

39-р хороо

 

143 дугаар сургуулийн урлаг заал

 

349

 

28~17

 

28

 

СХД

 

40-р хороо

 

67 дугаар бага сургууль

 

350

 

28~18

 

28

 

СХД

 

40-р хороо

 

117 дугаар цэцэрлэг

 

351

 

28~19

 

28

 

СХД

 

40-р хороо

 

67 дугаар ахлах сургуулийн биеийн тамирын жижиг заал

 

352

 

28~20

 

28

 

СХД

 

42-р хороо

 

25 дугаар хорооны 104 дүгээр сургуулийн /бага заал/

 

353

 

28~21

 

28

 

СХД

 

42-р хороо

42 дугаар хороо Одонт 24-10 тоот байрлах Цэцүүлэй цэцэрлэг
 

354

 

28~22

 

28

 

СХД

 

43-р хороо

 

107 дугаар цэцэрлэг

 

355

 

28~23

 

28

 

СХД

 

43-р хороо

 

81 дүгээр сургуулийн заал

 

 

356

 

28~24

 

28

 

СХД

 

7-р хороо

 

227 дугаар цэцэрлэг

 

357

 

28~25

 

28

 

СХД

 

7-р хороо

 

192 дугаар цэцэрлэг

 

358

 

28~26

 

28

 

СХД

 

7-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

359

 

28~27

 

28

 

СХД

 

8-р хороо

 

117 дугаар цэцэрлэг

 

360

 

28~28

 

28

 

СХД

 

8-р хороо

 

8 дугаар хорооны байр

 

361

 

28~29

 

28

 

СХД

 

8-р хороо

 

261 дүгээр цэцэрлэг

 

362

 

28~30

 

28

 

СХД

 

9-р хороо

 

76 дугаар сургуулийн спорт заал

 

363

 

28~31

 

28

 

СХД

 

9-р хороо

 

163 дугаар цэцэрлэг

 

364

 

28~32

 

28

 

СХД

 

9-р хороо

 

76 дугаар сургуулийн цайны газар

 

365

 

28~33

 

28

 

СХД

 

10-р хороо

 

38 дугаар цэцэрлэг /зүүн тал/

 

366

 

28~34

 

28

 

СХД

 

10-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

367

 

28~35

 

28

 

СХД

 

10-р хороо

 

38 дугаар цэцэрлэг /баруун тал/

 

368

 

28~36

 

28

 

СХД

 

11-р хороо

 

129 дүгээр бага сургуулийн спорт заал

 

369

 

28~37

 

28

 

СХД

 

11-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

370

 

28~38

 

28

 

СХД

 

11-р хороо

 

105 дугаар сургууль

 

371

 

28~39

 

28

 

СХД

 

12-р хороо

ирээдүй цогцолборын 80 дугаар бага сургуулийн урлаг заал
 

372

 

28~40

 

28

 

СХД

 

12-р хороо

ирээдүй цогцолборын 80 дугаар бага сургуулийн спорт заал
 

373

 

28~41

 

28

 

СХД

 

13-р хороо

 

36-р сургуулийн спорт заал

 

374

 

28~42

 

28

 

СХД

 

13-р хороо

 

36-р сургуулийн урлаг танхим

 

375

 

28~43

 

28

 

СХД

 

14-р хороо

 

112 дугаар цэцэрлэг

 

376

 

28~44

 

28

 

СХД

 

14-р хороо

 

101 дүгээр цэцэрлэг

 

377

 

28~45

 

28

 

СХД

 

15-р хороо

Ирээдүй цогцолбор /86-р сургууль/ 1 дүгээр ахлах сургуулийн спорт заал
 

378

 

28~46

 

28

 

СХД

 

15-р хороо

Ирээдүй цогцолбор /86-р сургууль/ 1дүгээр ахлах сургуулийн урлаг заал
 

379

 

28~47

 

28

 

СХД

 

16-р хороо

 

82 дугаар сургууль спорт заал

Хан-Уул дүүрэг

 

380

 

28~48

 

28

 

СХД

 

16-р хороо

 

82 дугаар сургууль урлаг заал

 

381

 

28~49

 

28

 

СХД

 

17-р хороо

 

83 дугаар сургуулийн урлаг заал

 

382

 

28~50

 

28

 

СХД

 

17-р хороо

 

83 дугаар сургуулийн спорт заал

 

383

 

28~51

 

28

 

СХД

 

18-р хороо

 

12 дугаар сургуулийн урлаг заал

 

384

 

28~52

 

28

 

СХД

 

18-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

385

 

28~53

 

28

 

СХД

 

19-р хороо

 

26 дугаар цэцэрлэг

 

386

 

28~54

 

28

 

СХД

 

19-р хороо

 

62 дугаар сургуулийн урлаг заал

 

387

 

28~55

 

28

 

СХД

 

19-р хороо

 

92 дугаар цэцэрлэг

 

388

 

28~56

 

28

 

СХД

 

21-р хороо

 

74 дүгээр сургуулийн спорт заал

 

389

 

28~57

 

28

 

СХД

 

21-р хороо

 

Соѐлын ордны бүжгийн заал

 

390

 

28~58

 

28

 

СХД

 

23-р хороо

 

143 дугаар сургуулийн спорт заал

 

391

 

28~59

 

28

 

СХД

 

23-р хороо

 

118 дугаар цэцэрлэг

 

392

 

29~1

 

29

 

ХУД

 

1-р хороо

 

52-р сургуулийн спорт заал

 

393

 

29~2

 

29

 

ХУД

 

1-р хороо

 

53-р цэцэрлэг

 

394

 

29~3

 

29

 

ХУД

 

1-р хороо

 

67-р цэцэрлэг

 

395

 

29~4

 

29

 

ХУД

 

2-р хороо

 

15-р сургуулийн спорт заал

 

396

 

29~5

 

29

 

ХУД

 

2-р хороо

 

19-р хорооллын үйлчилгээний төвийн номын сан

 

397

 

29~6

 

29

 

ХУД

 

2-р хороо

 

65-р цэцэрлэг

 

398

 

29~7

 

29

 

ХУД

 

2-р хороо

 

15-р сургуулийн урлаг заал

 

399

 

29~8

 

29

 

ХУД

 

3-р хороо

 

батлан хамгаалах туслах нийгэмлэгийн байр

 

400

 

29~9

 

29

 

ХУД

 

3-р хороо

 

монгол солонгосын техникийн коллежийн байр

 

401

 

29~10

 

29

 

ХУД

 

3-р хороо

 

18-р сургууль

 

402

 

29~11

 

29

 

ХУД

 

4-р хороо

 

34-р сургуулийн урлаг заал

 

403

 

29~12

 

29

 

ХУД

 

4-р хороо

 

34-р сургуулийн спорт заал

 

 

404

 

29~13

 

29

 

ХУД

 

4-р хороо

 

Англи сургууль

 

405

 

29~14

 

29

 

ХУД

 

4-р хороо

 

Сакура сургууль

 

406

 

29~15

 

29

 

ХУД

 

4-р хороо

 

Солонго Эс ЭФ сургууль

 

407

 

29~16

 

29

 

ХУД

 

5-р хороо

 

Хорооны Иргэний танхим

 

408

 

29~17

 

29

 

ХУД

 

5-р хороо

 

29-р цэцэрлэг

 

409

 

29~18

 

29

 

ХУД

 

6-р хороо

 

6-р хорооны иргэний танхимд

 

410

 

29~19

 

29

 

ХУД

 

6-р хороо

 

41-р сургуулийн урлаг заал

 

411

 

29~20

 

29

 

ХУД

 

7-р хороо

 

7-р Хороо “Иргэний танхим”

 

412

 

29~21

 

29

 

ХУД

 

7-р хороо

 

60-р сургуулийн урлаг заал

 

413

 

29~22

 

29

 

ХУД

 

8-р хороо

 

209-р цэцэрлэг

 

414

 

29~23

 

29

 

ХУД

 

8-р хороо

 

Хорооны иргэний танхим

 

415

 

29~24

 

29

 

ХУД

 

8-р хороо

 

118-р сургуулийн спорт заал

 

416

 

29~25

 

29

 

ХУД

 

9-р хороо

 

114 дүгээр сургууль

 

417

 

29~26

 

29

 

ХУД

 

9-р хороо

 

134 дүгээр цэцэрлэг

 

418

 

29~27

 

29

 

ХУД

 

9-р хороо

 

9 дүгээр хороо

 

419

 

29~28

 

29

 

ХУД

 

10-р хороо

 

135 дугаар бага сургууль

 

420

 

29~29

 

29

 

ХУД

 

10-р хороо

 

49 дүгээр цэцэрлэг

 

421

 

29~30

 

29

 

ХУД

 

10-р хороо

 

230 дугаар цэцэрлэг

 

422

 

29~31

 

29

 

ХУД

 

11-р хороо

 

Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуулийн “Хатан Туул” урлаг театр

 

423

 

29~32

 

29

 

ХУД

 

11-р хороо

 

Хөдөө Аж Ахуйн Их сургуулийн “Спорт заал”

 

424

 

29~33

 

29

 

ХУД

 

11-р хороо

П.Энхболдын нэрэмжит ерөнхий боловсролын 32-р сургууль
 

425

 

29~34

 

29

 

ХУД

 

12-р хороо

 

10 дугаар сургуулийн спорт заал

 

426

 

29~35

 

29

 

ХУД

 

12-р хороо

 

“Их аян” худалдааны төвийн заал

 

427

 

29~36

 

29

 

ХУД

 

13-р хороо

 

26-р сургуулийн заал

 

 

428

 

29~37

 

29

 

ХУД

 

13-р хороо

 

иргэний танхим

 

429

 

29~38

 

29

 

ХУД

 

14-р хороо

 

59-р сургуулийн урлаг заал

 

430

 

29~39

 

29

 

ХУД

 

14-р хороо

 

Шинэ 59-р цогцолбор сургуулийн хоѐрдугаар байрны заал

 

431

 

29~40

 

29

 

ХУД

 

15-р хороо

 

218-р цэцэрлэгийн урлаг заал

 

432

 

29~41

 

29

 

ХУД

 

15-р хороо

 

130-р бага сургуулийн урлаг заал

 

433

 

29~42

 

29

 

ХУД

 

15-р хороо

 

130-р бага сургуулийн спорт заал

 

434

 

29~43

 

29

 

ХУД

 

15-р хороо

 

хөл бөмбөгийн холбооны заал

 

435

 

29~44

 

29

 

ХУД

 

16-р хороо

 

Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн спорт заал

 

436

 

29~45

 

29

 

ХУД

 

16-р хороо

 

Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн Урлаг заал

 

437

 

29~46

 

29

 

ХУД

 

16-р хороо

 

16 хороо иргэний танхим

 

438

 

29~47

 

29

 

ХУД

 

16-р хороо

 

Буянт-Ухаа 1-р хороолол 223-р цэцэрлэг

 

439

 

29~48

 

29

 

ХУД

 

17-р хороо

 

Удирдлагын академын сургалтын заал

 

440

 

29~49

 

29

 

ХУД

 

17-р хороо

 

Ривер гарден хотхон/Jet school/

 

441

 

29~50

 

29

 

ХУД

 

17-р хороо

 

Монгол оюу ЕБС-ийн спорт заал

 

442

 

29~51

 

29

 

ХУД

 

18-р хороо

 

18 дугаар хорооны байр

 

443

 

29~52

 

29

 

ХУД

 

18-р хороо

 

“Оргил” хувийн дунд сургууль

 

444

 

29~53

 

29

 

ХУД

 

19-р хороо

 

115 сургуулийн урлаг заал

 

445

 

29~54

 

29

 

ХУД

 

19-р хороо

 

19 дүгээр хорооны байр

 

446

 

29~55

 

29

 

ХУД

 

19-р хороо

 

115 сургуулийн спорт заал

 

447

 

29~56

 

29

 

ХУД

 

20-р хороо

 

27-р цэцэрлэг урлаг заал

 

448

 

29~57

 

29

 

ХУД

 

20-р хороо

 

41-р цэцэрлэгийн урлаг заал

 

449

 

29~58

 

29

 

ХУД

 

20-р хороо

 

мишээл экспо

 

450

 

29~59

 

29

 

ХУД

 

21-р хороо

 

МИАТ-компаний спорт заал

 

451

 

29~60

 

29

 

ХУД

 

21-р хороо

 

250-р цэцэрлэг

 

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ