• Төсөв-2020:Концессоор 323 тэрбум төгрөгийн есөн барилга,байгууламжийг санхүүжүүлнэ

    2020 оны улсын төсвийн төсөлд нийт 323 тэрбум 538 сая 400 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг концессоор олгохоор тусгажээ. 2020 онд ашиглалтад орох нийт есөн барилга, байгууламж байна.

    Эдгээрт дөрвөн авто зам, хоёр дэд станцын төсөл, дөрвөн цэцэрлэг, сургууль, нэг эмнэлэг баригдахаар тусгажээ.

    gereg.mn

    Холбоотой мэдээ