2018-06-03 23:02  

2011,2012 онуудад сургалтын төлбөрийн 500 мянган төгрөгөө хувьцаагаар төлүүлсэн

2011,2012 онуудад сургалтын төлбөрийн 500 мянган төгрөгөө хувьцаагаар төлүүлсэн иргэдэд ЭТТ-н хувьцаа байхгүй гэж үнэн үү?

Хариулт

 2011,2012 онуудад сургалтын төлбөрийн 500 мянган төгрөгөө хувь хишгээс төлүүлсэн оюутнууд өнөөдөр  хувьцаагүй гэсэн үг.  Энэ 2 оны зөвхөн нэгд нь сургалтын төлбөрөө төлүүлсэн бол тал нь бу юу 536 хувьцаа танд бий.