2018-06-03 22:46  

Японд гэрээгээр ажиллуулах зөвшөөрөлтэй байгууллагуудын мэдээллийг хаанаас авч болох вэ?

Японд гэрээгээр ажил хийх зөвшөөрөлтэй байгууллагуудын мэдээллийг хаанаас авч болох вэ?

Хариулт

  Одоогоор Япон улсад дадлагажигч ажилтан зуучлах зөвшөөрөлтэй 54 байгууллага байна.  Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж авах боломжтой.