2018 онд тогтворжуулалтын санд 122.8 тэрбум төгрөг хуваарилжээ

2018-06-19 10:22  

Монгол  Улсын  төсвийн  нийт  орлогыг   2018 онд 7,862.9 тэрбум төгрөгөөр, үүнээс тогтворжуулалтын санд 122.8  тэрбум  төгрөг, Ирээдүйн өв санд 508.7 тэрбум төгрөг хуваарилж төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг    7,231.4    тэрбум    төгрөг   байхаар баталсан. Монгол Улсын төсвийн нийт орлого түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс болон тухайн төсвийн жилийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг бүрдүүлдэг татварын болон татварын бус орлогыг төсвийн бүрэлдэхүүн бүрээр дараах зургаар харуулав.

 

"Иргэдийн төсөв-2018" номноос

 

 
Манай сайт таалагдаж байвал л LIKE дараарай